الکترودهای مرجع

الکترودهای مرجع مس-سولفات مس

الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس به دو صورت متحرک و ثابت تولید می‌شوند. نوع متحرک با داشتن پراب برای بسیاری از کاربردها مناسب است در حالی که نوع ثابت در کف مخازن، کنار خطوط لوله و در برخی موارد به عنوان بخش مهمی از ترانسفورمر رکتیفایرهای هوشمند و … استفاده می‌شود.

توضیحات بیشتر

الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس

الکترودهای مرجع نقره/ کلرید نقره

الکترودهای مرجع نقره/ کلرید نقره از یک الکترود نقره که سطح آن توسط روش‌های حرارتی یا الکترولیتی با کلرید نقره پوشش داده شده است، تشکیل می‌شوند. این الکترودها درجه بالایی از پایداری را نشان می‌دهند. الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره به طور مستقیم در آب دریا یا آب‌های رودخانه‌ای شور بکار می‌رود. در کاربردهای دیگری هم مانند فولاد در بتن، از الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره/ کلرید پتاسیم استفاده می‌شود.

توضیحات بیشتر

الکترودهای مرجع نقره/ کلرید نقره

الکترودهای مرجع روی

شاید استفاده از یک الکترود مرجع فلزی با هدف اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل، در تماس مستقیم با الکترولیت اطراف سازه، منطقی به نظر نرسد ولی الکترود مرجع روی در آب دریا برای بسیاری از کاربردها مناسب است. نمونه‌های موفقی نیز در استفاده از این الکترود در کف مخازن به همراه پشت‌بند مشاهده شده است، هرچند امروزه در بسیاری از طراحی‌ها در این گونه موارد از الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس استفاده می‌شود. الکترود مرجع روی ارزان‌تر از الکترود مرجع نقره/ کلرید نقره بوده و بجای آن بکار می‌رود مگر در مواردی که درجه بالایی از پایداری مورد نیاز باشد.

توضیحات بیشتر

الکترودهای مرجع روی

همه محصولات