گالری

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق شیراز

حضور شرکت برنا الکترونیک در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق شیراز.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گازو پتروشیمی شیراز

حضور شرکت برنا الکترونیک درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گازو پتروشیمی شیراز.

دهمین نمایشگاه بین المللی دوسالانه صنعت برق و الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

حضور شرکت برنا الکترونیک در دهمین نمایشگاه بین المللی دوسالانه صنعت برق و الکترونیک و اتوماسیون صنعتی.

بازدید از شرکت برنا الکترونیک

بازدید جناب آقای داداشی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری با هیات همراه از شرکت برنا الکترونیک.

سمینار علل خوردگی و حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح

در محل شرکت برق منطقه ای آذربایجان با حضور و با حضور مدیر عامل محترم برق منطقه ای جناب آقای دکتر میلانی توسط کارشناسان شرکت برنا الکترونیک برگزار گردید.

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی کرمان

حضور شرکت برنا الکترونیک درهفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی کرمان.

آموزش ایمنی برق

برگزاری آموزش ایمنی برق توسط سرکار خانم مهندس نیکبخت  برای پرسنل واحد های رله الکتریکی و مفصل های رزینی

نمایشگاه نفت و گاز اردیبهشت ۹۸

برگزاری نمایشگاه نفت و گاز پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸  مکان نمایشگاه بین المللی سالن ۳۸A غرفه ی برنا الکترونیک