گالری

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت برنا الکترونیک در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال 1401