گالری

بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق ایران

حضور شرکت برنا الکترونیک در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی برق ایران در آبان ماه سال 1402

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت برنا الکترونیک در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال 1402

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

حضور شرکت برنا الکترونیک در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در دی ماه سال 1401

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

حضور شرکت برنا الکترونیک در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در آبان ماه سال 1401

 

 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران

حضور شرکت برنا الکترونیک در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران در شهریور ماه سال 1401

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت برنا الکترونیک در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال 1401