کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی

کارگاه: تعیین طول عمر آندهای مورد استفاده در حفاظت کاتدی براساس استانداردهای NACE TM0108، ISO 19097-2 و INSO 15818-2

توسط علی امیرعبداللهیان

اولین کنفرانس حفاظت کاتدی، تهران، ایران، 1400

کارگاه: تجهیزات اندازه گیری حفاظت کاتدی

توسط حمیدرضا نبی مهر

اولین کنفرانس حفاظت کاتدی، تهران، ایران، 1400

کارگاه: اصول خوردگی و حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح

توسط علیرضا سهرابی فرید و سید رضا جعفرپور

برق منطقه ای آذربایجان، تبریز، ایران، ۱۳۹۸

کارگاه: حفاظت کاتدی شناورهای دریایی

توسط سید رضا جعفرپور

ششمین همایش ملی شناورهای تندرو، زیباکنار، ایران، ۱۳۹۸

کارگاه: حفاظت کاتدی دریایی

توسط علی امیرعبداللهیان

هشتمین کنفرانس بین المللی صنایع فراساحل، تهران، ایران، ۱۳۹۸

کارگاه: اصول خوردگی و حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح

توسط سید رضا جعفرپور

اولین هفته خوردگی، تهران، ایران، ۱۳۹۷

کارگاه: حفاظت کاتدی دریایی

 

توسط مهدی عطارچی

هفدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، ۱۳۹۵

کارگاه: بازرسی و روش های آزمون آندهای MMO

توسط علی امیرعبداللهیان

دومین سمینار پوشش خطوط لوله نفت و گاز، تهران، ایران، ۱۳۹۵

کارگاه: معیارهای حفاظت کاتدی

توسط مهدی عطارچی

شانزدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، ۱۳۹۴

دوره آموزشی: حفاظت کاتدی خطوط لوله

توسط علیرضا سهرابی فرید و سید رضا جعفرپور

نیروگاه برق یزد، یزد، ایران، ۱۳۹۶

دوره آموزشی: تکنولوژی حفاظت کاتدی

توسط مهدی عطارچی

جهاد دانشگاهی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۴

فرم ثبت‌نام

جهت ثبت‌نام در کارگاه‌ها فرم ذیل را تکمیل نمایید.