الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس

الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس به دو صورت متحرک و ثابت تولید می‌شوند. نوع متحرک با داشتن پراب برای بسیاری از کاربردها مناسب است در حالی که نوع ثابت در کف مخازن، کنار خطوط لوله و در برخی موارد به عنوان بخش مهمی از ترانسفورمر رکتیفایرهای هوشمند و ... استفاده می‌شود.


ابعاد الکترود مرجع ممکن است متناسب با کاربرد انتخاب شود ولی به منظور جلوگیری از پلاریزاسیون در طول آزمون‌ها، ناحیه سطحی الکترود مس در تماس با محلول سولفات مس باید به اندازه کافی بزرگ باشد. الکترود مس باید از مس با درجه خلوص بالا (%۹۹.۹) انتخاب شود و به منظور حذف تمامی آثار اکسید و گریس، تمیز شده و در محلول سولفات مس اشباع شده غوطه‌ور گردد. ضروری است که حالت اشباع محلول توسط افزودن سولفات مس جامد اضافی حفظ شود.

 

شماتیک الکترود مرجع مس/ سولفات مس متحرک مورد استفاده در خاک و اجزای آن

شماتیک الکترود مرجع مس/ سولفات مس متحرک مورد استفاده در خاک و اجزای آن

 

الکترود مرجع مس/ سولفات مس متحرک ساخت شرکت برناالکترونیک

الکترود مرجع مس/ سولفات مس متحرک ساخت شرکت برناالکترونیک

 

اتصال الکتریکی الکترودهای مرجع نوع متحرک با محیط فقط به واسطه لایه متخلخل انتهای الکترود ایجاد شده و رطوبت آن توسط نفوذ محلول سولفات مس حفظ می‌شود. سر پراب این الکترودهای مرجع تا حدی شکننده بوده و نسبت به ضربات مکانیکی حساس است پس بایستی در حین جابجایی و کاربرد دقت لازم به کار برده شود. اتصال الکتریکی الکترودهای مرجع نوع ثابت با محیط توسط کل بدنه سفالی متخلخل ایجاد شده و به واسطه وجود پشت‌بند (معمولاً حاوی %۷۵ گیبسوم، %۲۰ بنتونیت و %۵ سولفات سدیم) اطراف آن، همواره رطوبت حفظ می‌شود. کل بدنه سفالی این الکترودهای مرجع شکننده و آسیب‌پذیر است و بایستی در حین جابجایی‌ و نصب از ضربات مکانیکی حفظ شوند.

 

شماتیک الکترود مرجع مس/ سولفات مس ثابت مورد استفاده در خاک و اجزای آن

شماتیک الکترود مرجع مس/ سولفات مس ثابت مورد استفاده در خاک و اجزای آن

 

الکترود مرجع مس/ سولفات مس ثابت ساخت شرکت برناالکترونیک

الکترود مرجع مس/ سولفات مس ثابت ساخت شرکت برناالکترونیک

 

 نحوه نصب الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس در خاک و در کف مخزننحوه نصب الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس در خاک و در کف مخزن

نحوه نصب الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس در خاک و در کف مخزن

 

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت الکترودهای مرجع مس/ سولفات مس متحرک و ثابت براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.