OLM

OLM کنترل بار

 • جایگزین بی متال
 • مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیاد
 • دقیق و مطمئن در تمامی شرایط
 • عدم وابستگی به دمای محیط
 • بدون استهلاک مکانیکی
 • دارای رنج‌های متنوع جریانی ۵-۱، ۱۰-۴، ۱۵-۶، ۳۰-۱۲، ۶۰-۲۴، ۵۰-۵ آمپر
 • قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع توسط دسته DELAY
 • قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS
 • دارای دو حالت عملکرد قفل شونده و اتو‌ماتیک (توسط ترمینال‌های K1 و K2)
 • دارای دو سیگنال نمایشگر

         - FAULT: حالت خطا

         - OUT: وصل خروجی


اصول کار

رله کنترل بار برنا جهت محافظت دستگاه‌های سه فاز (یا تک فاز) در برابر اضافه جریان طراحی شده است و جایگزین بسیار مطمئن برای بی‌متال می‌باشد.

عملکرد دستگاه

 • ترمینال‌های A1 و A2 به برق شبکه متصل گردد.
 • ترمینال‌های ۱۵ و ۱۸ با بویین کنتاکتور سری شوند.
 • سیم‌های جریان از داخل لوله‌های دستگاه عبور نمایند.
 • با اتصال برق شبکه به ترمینال‌های A1 و A2 سیگنال OUT روشن، ترمینال ۱۵ به ۱۸ متصل شده و دستگاه آماده حفاظت می‌باشد.
 • با زدن دکمه START در مدار فرمان، سیستم راه‌اندازی می‌شود.
 • در صورتی که جریان راه‌اندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته AMPERS باشد سیگنالFAULT روشن شده و پس از راه‌اندازی خاموش می‌گردد.
 • تذکر: باید توجه داشت که مدت زمان راه‌اندازی باید توسط دسته DELAY تنظیم شود، تا در زمان راه‌اندازی خروجی قطع نگردد.
 • در هنگام کار اگر خطایی پدید آید سیگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظیمی توسط دسته DELAY سیگنال OUT خاموش و رله‌ داخلی دستگاه قطع می‌گردد.
 • در صورتیکه در مدت زمان تنظیمی خطا بر‌طرف شود، سیگنال FAULT خاموش شده و رله خروجی قطع نمی‌گردد.
 • هنگامیکه ترمینال‌های K1 و K2 به هم متصل نباشند، پس از بر طرف شدن خطا دستگاه باید به وسیله دکمه RESET راه‌اندازی شود.
 • در صورتیکه ترمینال‌های K1 و K2 به هم متصل باشند، پس از بر طرف شدن خطا و گذشت زمان حدود ۵۰ ثانیه دستگاه به صورت اتوماتیک راه‌اندازی می‌شود.

مشخصات فنی

 • ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت متناوب ۱۰% ±
 • فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز ۵ ± هرتز
 • تلفات داخلی: حدود ۳ وات
 • تأخیر در قطع: ۱ تا ۲۰ ثانیه قابل تنظیم توسط دسته DELAY
 • تأخیر در وصل: پس از رفع خطا حدود ۵۰ ثانیه
 • محدوده جریان: ۱ تا ۵، ۴ تا۱۰، ۶ تا ۱۵، ۱۲ تا ۳۰، ۲۴ تا ۶۰ و ۵ تا ۵۰ آمپر، قابل تنظیم توسط دسته AMPERS

مشخصات رله خروجی

 • رله خروجی: یک کنتاکت C/O
 • جریان کنتاکت: ۶ آمپرمتناوب ۲۲۰ ولت

                            ۶ آمپرمستقیم ۲۸ ولت

 • عمر رله: الکتریکال ۱۰۰.۰۰۰ بار قطع و وصل

                  مکانیکال ۱.۰۰۰.۰۰۰ بار قطع و وصل