رله کنترل بار OLM

رله کنترل بار OLM:

 • جایگزین بی متال
 • مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیاد
 • دقیق و مطمئن در تمامی شرایط
 • عدم وابستگی به دمای محیط
 • بدون استهلاک مکانیکی
 • قابل استفاده برای مصرف کننده های سه فاز و تک فاز
 • دارای رنج‌های متنوع جریانی ۵-۱، ۱۰-۴، ۱۵-۶، ۳۰-۱۲، ۶۰-۲۴، ۵۰-۵ آمپر
 • قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع توسط دسته DELAY
 • قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS
 • دارای دو حالت عملکرد قفل شونده و اتو‌ماتیک (توسط ترمینال‌های K1 و K2)
 • دارای دو سیگنال نمایشگر

           - حالت خطا FAULT 

           - وصل خروجیOUT 


اصول کار:

رله کنترل بار برنا جهت محافظت دستگاه‌های سه فاز (یا تک فاز) در برابر اضافه جریان طراحی شده است و جایگزین بسیار مطمئن برای بی متال می باشد.

 

قابلیت ویژه:

 • مکان تنظیم حد جریان دستگاه، در حین کارکرد مصرف کننده.
 • نمایش حالت خطا قبل از قطع خروجی توسط سیگنال

 

مشخصات رله خروجی:

 • ترمینال‌های A1 و A2 به برق شبکه متصل گردد.
 • ترمینال‌های ۱۵ و ۱۸ با بویین کنتاکتور سری شوند.
 • سیم‌های جریان از داخل لوله های دستگاه عبور نمایند.

 

توجه: حداکثر کابل عبوری از لوله ها، کابل ۱۰ می باشد.

 • با اتصال برق شبکه به ترمینال‌های A1 و A2 سیگنال OUT روشن، ترمینال ۱۵ به ۱۸ متصل شده و دستگاه آماده حفاظت می‌باشد.
 • با زدن دکمه START در مدار فرمان، سیستم راه‌اندازی می‌شود.
 • در صورتی که جریان راه‌اندازی موتور بیش از حد تنظیمی توسط دسته AMPERS باشد سیگنال FAULT روشن شده و پس از راه اندازی خاموش می‌گردد.

 

تذکر: باید توجه داشت که مدت زمان راه‌اندازی باید توسط دسته DELAY تنظیم شود، تا در زمان راه‌اندازی خروجی قطع نگردد.

 • در هنگام کار اگر خطایی پدید آید سیگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظیمی توسط دسته DELAY سیگنال OUT خاموش و رله‌ داخلی دستگاه قطع می‌گردد.
 • در صورتیکه در مدت زمان تنظیمی خطا بر‌طرف شود، سیگنال FAULT خاموش شده و رله خروجی قطع نمی‌گردد.
 • هنگامیکه ترمینال‌های K1 و K2 به هم متصل نباشند، پس از بر طرف شدن خطا دستگاه باید به وسیله دکمه RESET راه‌اندازی شود.
 • در صورتیکه ترمینال‌های K1 و K2 به هم متصل باشند، پس از بر طرف شدن خطا و گذشت زمان حدود ۵۰ ثانیه دستگاه به صورت اتوماتیک راه‌اندازی می‌شود.

اتصال CT جریان:

برای حفاظت دســتگاه های بیشــتر از ۶۰ آمپر می بایست از CT متناسب با جریان مصرف کننده استفاده نمود. (بطور مثال برای جریان ۱۵۰ آمپر باید از CT ۲۰۰ به ۵ اســتفاده کــرد) و خروجــی CT‌ها از لوله های کنترل بار بــا رنج ۱ تا ۵ آمپر عبور داده شود.

مشخصات فنی:

 • ولتاژ تغذیه: ۲۲۰ ولت متناوب ۱۵%+
 • فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز ۵± هرتز
 • تلفات داخلی: حدود ۳ وات
 • تأخیر در قطع: ۱ تا ۲۰ ثانیه قابل تنظیم توسط دسته DELAY
 • تأخیر در وصل: پس از رفع خطا حدود ۵۰ ثانیه
 • محدوده جریان: ۱ تا ۵، ۴ تا ۱۰، ۶ تا ۱۵، ۱۲ تا ۳۰، ۲۴ تا ۶۰ و ۵ تا ۵۰ آمپر، قابل تنظیم توسط دسته AMPERS
 • درجه حفاظت دستگاه: IP20 مطابق با استاندارد IEC60529
 • دمای کاری: ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
 • رطوبت کاری: ۱۵٪ تا ۸۵٪
 • نوع نصب: DIN Rail مطابق با استاندارد IEC60715
 • رله خروجی: یک رله یک کنتاکت C/O
 • جریان کنتاکت: ۶ آمپر ۲۲۰ ولت متناوب

                            ۶ آمپر ۲۸ ولت مستقیم

هشدارهای ایمنی و زیست محیطی:

  • قبل از نصب دستگاه، حتما از قطع بودن جریان برق اطمینان حاصل نمایید.
  • پــس از وصــل جریــان بــرق، هنــگام کار بــا دســتگاه از دســتکش و ابــزار ایمــن اســتفاده نماییــد.
  • جهت امحای دستگاه مطابق با مقــررات محلی/ منطقه ای عمل نمایید

­

 

ابعاد دستگاه:

 

استانداردها:

 • EN60255-22
 • EN60255-25
 • EN60255-27
 • EN61000-3
 • IEC60255-22
 • IPCA610-C

 

گواهینامه ها:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO45001
 • HSE-MS
 • IMS

 

در صورت نیاز به اطلاعات نصب و راه اندازی به بروشور (کاتالوگ) مراجعه نمایید.