OLS

کنترل بار تک فاز آنالوگ
TYPE : OLS

  • حفاظت جریانی مصرف کنندگان تک فاز
  • قابل استفاده برای مصرف کنندگان تا توان ۴ کیلو وات
  • قابلیت تنظیم جریان از ۵ تا ۲۰ آمپر
  • دارای دو عملکرد قفل شونده و اتوماتیک
  • دارای زمان قطع پس از اضافه جریان
  • دارای زمان وصل پس از رفع خطا
  • دارای سیگنال های نمایشگر: اضافه جریان و وصل خروجی
  • در ابعاد mm ۸۰۴۵۱۰۸