اسپارک گپ‌ها

اسپارک گپ روی فلنچ‌هایی که دارای کیت عایقی هستند نصب می‌گردد. گسکت‌های (واشر عایق میانی) کیت عایقی تا ولتاژ مشخصی مقاومت الکتریکی داشته و در اثر صاعقه یا خطاهای احتمالی ممکن است صدمه ببیند. بنابراین برای حفاظت از عایق (گسکت) از اسپارک گپ استفاده می‌شود.


عملکرد اسپارگ گپ به این صورت است که در هنگام صاعقه یا به وجود آمدن خطا (افزایش اختلاف پتانسیل بین دو لبه فلنچ)، مسیر جریان را از مسیر خود برقرار کرده و مانع از آسیب دیدن کیت عایقی می‌شود. کاربرد دیگر اسپارک گپ جلوگیری از ایجاد جرقه در دو لبه فلنچ است که جلوگیری از این موضوع در محیط‌هایی که احتمال انفجار وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. اسپارک گپ‌ها در دو نوع معمولی و ضد انفجار با محدوده‌های جریان مختلف تولید می‌شوند. تفاوت کاربرد این تجهیز با سامانه اتصال زمین روی (ZEC)، عبور شوک‌های جریانی است.

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت انواع اسپارگ گپ‌ها براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.