ترانسفورمر رکتیفایرهای حفاظت کاتدی

ترانسفورمر رکتیفایرها

در سامانه‌های حفاظت کاتدی به روش تزریق جریان، به منظور تزریق جریان الکتریکی به سازه‌های تحت حفاظت از ترانسفورمررکتیفایرها استفاده می‌شود. اصول کار ترانسفورمررکتیفایرها یکسو کردن برق متناوب ورودی، تزریق و تثبیت جریان به سازه تحت حفاظت است.ترانسفورمر رکتیفایرهای حفاظت کاتدی مناسب برای به کارگیری در شرایط محیطی مختلف نظیر محیط‌های مرطوب، غبار آلود، نمک‌زار، داخل اتاق برق و غیره به صورت دائم کار تحت بار کامل با در نظر گرفتن شرایط زیر ساخته می‌شوند:

  • حداکثر دما با سایه‌بان: ۵۰ درجه سانتی‌گراد
  • حداکثر دمای سطوح فلزی که به طور مستقیم در معرض تابش نور خورشید قرار دارند: ۸۰ درجه سانتی‌گراد
  • حداکثر رطوبت نسبی: ۹۵ درصد
  • سطح ایزوکرونیک: ۶۰  (۶۰ روز صاعقه در سال)
  • غلظت غبار تقریبی: ۷۰ تا ۱۴۰۰ میلی‌گرم بر متر مکعب
توضیحات بیشتر

ترانسفورمر رکتیفایرها

ترانسفورمر رکتیفایرهای ضد انفجار

در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و غیره، گاهی ترانسفورمر رکتیفایرها بایستی در منطقه خطر نصب شوند. این امر مستلزم ساخت ترانسفورمر رکتیفایرهای مناسب جهت نصب در این شرایط محیطی با رعایت الزامات استاندارد IEC60079 است.

توضیحات بیشتر

ترانسفورمر رکتیفایرهای ضد انفجار

سامانه‌های کنترل و پایش از راه دور

جهت اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های حفاظت کاتدی همواره اندازه‌گیری‌های دوره‌ای در فواصل زمانی معین بایستی انجام شود. با توجه به پهنه جغرافیایی و تنوع اقلیمی و عبور خطوط لوله نفت، گاز و غیره از مناطق مختلف کوهستانی، جنگلی، کویری و دریایی و وجود سازه‌های فلزی در این نواحی، الزام سرکشی به ایستگاه‌های حفاظت کاتدی جهت تنظیمات و اندازه‌گیری‌ها با مشکلات متعدد روبرو بوده و هزینه‌های زیادی را در پی خواهد داشت.

توضیحات بیشتر

سامانه‌های کنترل و پایش از راه دور

سامانه‌های فتوولتائیک

از آنجایی که بسیاری از ایستگاه‌های حفاظت کاتدی در نقاط دور افتاده قرار دارد، معمولاً برق‌رسانی به آن‌ها یکی از معضلات مهم طراحان و مجریان پروژه‌ها است. در این مواقع می‌بایست با صرف هزینه‌های بسیار زیاد و پذیرش اتلاف انرژی قابل توجه به ایستگاه مورد نظر برق‌رسانی شود یا طراح سامانه با صرف نظر از بسیاری از اصول و ضوابط سامانه‌های حفاظت کاتدی، محل نصب ایستگاه را به نقطه‌ای نزدیک به شبکه برق منتقل نماید.

توضیحات بیشتر

سامانه‌های فتوولتائیک

همه محصولات