ابزار تست و اندازه‌گیری

کوپن‌های پلاریزاسیون

کوپن پلاریزاسیون وسیله‌ای برای اندازه‌گیری میزان پتانسیل پلاریزاسیون است. با توجه به این که برای اندازه گیری پتانسیل فصل مشترک سازه با الکترولیت (خاک، آب و …) یا همان پتانسیل پلاریزه معمولاً از پتانسیل قطع آنی (Instant Off) استفاده می‌شود، برای زمانی که سامانه حفاظت کاتدی از چند ترانسفورمر رکتیفایر تشکیل شده ولی امکانات همزمان نمودن ترانسفورمر رکتیفایرها فراهم نیست از کوپن‌های پلاریزاسیون استفاده می‌شود.

توضیحات بیشتر

کوپن‌های پلاریزاسیون

دیتالاگرها

به منظور پایش سامانه‌های حفاظت کاتدی سازه‌های تحت حفاظت نیاز به اطلاعات دقیقی از جمله پتانسیل قطع آنی (Instant Off) و دیگر اطلاعات بوده که این امر با استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری مناسب بدست می‌آید.

توضیحات بیشتر

دیتالاگرها

سینکرنایز اینتراپتر (قطع کننده همزمان)

با توجه به این که برای ارزیابی پتانسیل سازه و تطبیق آن با معیار حفاظت کاتدی در سازه‌های تحت حفاظت از پتانسیل قطع آنی (Instant Off) استفاده می‌شود، در زمانی که حفاظت کاتدی یک سازه توسط چند ترانسفورمر رکتیفایر انجام می‌شود، به منظور اندازه‌گیری پتانسیل قطع آنی، باید کلیه ترانسفورمر رکتیفایرها به صورت همزمان قطع و وصل گردند. برای دستیابی به این خواسته استفاده از سینکرنایز اینتراپتر (Cynchronize Interrupter) ضروری است.

توضیحات بیشتر

سینکرنایز اینتراپتر (قطع کننده همزمان)

آزمونگر کیت عایقی (RF Tester)

یکی از آزمون‌های توصیه شده برای میزان عایق بودن کیت‌ها، آزمون رادیو فرکانسی بوده و معمولاً به منظور سنجش میزان عایق بودن کیت‌های مورد استفاده در فلنچ‌ها از دستگاه RF Tester استفاده می‌شود.

توضیحات بیشتر

آزمونگر کیت عایقی (RF Tester)

منبع تغذیه تست پرتابل

جهت سهولت در انجام آزمون گسترش جریان و یا تزریق جریان موقت سامانه حفاظت کاتدی (در جایی که ترانسفورمر رکتیفایرها کامل نصب نشده یا برق‌رسانی به آن‌ها انجام نشده است) از یک منبع تغذیه تست پرتابل می‌توان استفاده نمود.

توضیحات بیشتر

منبع تغذیه تست پرتابل

همه محصولات