پیل های پلاریزاسیون جامد

پیل پلاریزاسیون جامد

معمولاً تجهیزات سامانه اتصال زمین (ارتینگ) بدون پوشش بوده و سبب بوجود آمدن جریانات نشتی و سرگردان زیادی در مجاورت سامانه حفاظت کاتدی می‌شود. این موضوع عملکرد سامانه حفاظت کاتدی را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش کارایی آن می‌شود. برای رفع این موضوع از پیل‌های پلاریزاسیون‌ استفاده شده که وظیفه آن‌ها جلوگیری از عبور جریان حفاظت کاتدی  و مقاومت بسیار کم در عبور جریان نوسانی (AC) به سمت سامانه اتصال زمین است. پیل‌های پلاریزاسیون تا ولتاژ ۱.۵ تا ۲ ولت در برابر عبور جریان مستقیم سامانه حفاظت کاتدی به سامانه اتصال زمین مقاومت بالایی داشته و در صورت بروز رعد و برق یا جریان اتصال کوتاه احتمالی روی سازه تحت حفاظت، مسیر جریان را به سمت سامانه اتصال زمین برقرار می‌کنند. پیل‌های پلاریزاسیون به صورت سری در مسیر سازه تحت حفاظت و سامانه اتصال زمین نصب می‌شوند.


پیل‌های پلاریزاسیون براساس آمپراژهای مختلف و پیش‌بینی‌های جریان عبوری سامانه اتصال زمین به صورت شوک، طراحی و ساخته می‌شوند و متداولترین آن‌ها دارای آمپراژ ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوآمپر (جریان شوک) هستند.

پیل‌ پلاریزاسیون جامد فاقد محلول بوده و بسته به نوع محفظه (ایمن یا ضد انفجار) می‌تواند در مناطق ایمن یا خطر نصب و مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت پیل پلاریزاسیون جامد براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.