پیل‌های اتصال زمین روی

پیل‌های اتصال زمین روی

در نقاطي از خطوط لوله كه جهت عايق نمودن دو قسمت از لوله از كيت عايقی در محل فلنچ استفاده می‌شود، ممكن است در اثر القا يا وقوع صاعقه، اختلاف پتانسيل زيادي بين دو قسمت فلنج به وجود آيد كه در نتيجه آن عايق فلنچ تخريب مي‌گردد.


در این نقاط برای جلوگیری از بروز این گونه مشکلات از آندهای روی به عنوان الکترود زمین استفاده می‌شود. پیل اتصال زمین روی (Zinc Earthing Cell) یا ZEC هم به نوعی دمپ کننده جریان‌های بالا و ناگهانی بوده و هم به نوعی ارت است و از این طریق موجب کمی اتلاف جریان حفاظتی می‌شود و از سوی دیگر به علت خاصیت طبیعی فلز روی خود به صورت آند عمل کرده و کمی باعث بهبود افت پتانسیل خواهد شد.

 

شماتیک اتصال پیل اتصال زمین روی به خط لوله و نحوه قرارگیری در زمین

شماتیک اتصال پیل اتصال زمین روی به خط لوله و نحوه قرارگیری در زمین

 

ترکیب شیمیائی این الکترودها مشابه آندهای روی خاکی بوده و برطبق استاندارد ASTM B418 ‪(Type II)‬ تولید می‌گردند. پیل‌ های اتصال زمین می‌توانند تکی، دوتایی یا چهارتایی (عایق شده از یکدیگر) باشند و مجموعه آن‌ها مانند آندهای روی خاکی در پشت‌بند (معمولاً حاوی ۷۵% گیبسوم، ۲۰% بنتونیت و ۵% سولفات سدیم) قرار می‌گیرند.

برای اتصال، از کابل مسی با سطح مقطع ۱۰mm۲ یا ۱۶mm۲ استفاده شده و این کابل به هسته فولادی داخل الکترود جوش داده می‌شود. محل اتصال کابل مسی و میله فولادی با رزین اپوکسی پوشانده می‌شود.

 

مشخصات ابعادی و وزن پیل ‌های اتصال زمین روی

وزن

(تکی/ دوتایی/ چهارتایی)

(kg)

طول

(mm)

عرض

(mm)

ارتفاع

(mm)

۴۴/۲۲/۱۱ ۹۱۴ ۴۰ ۴۰
۴۰/۲۰/۱۰ ۱۵۲۵ ۳۰ ۳۰
۵۲/۲۶/۱۳ ۱۵۲۵ ۳۶ ۳۶
۶۸/۳۴/۱۷ ۱۵۲۵ ۴۰ ۴۰
۲۲/۴۴/۸۸ ۱۵۲۵ ۴۵ ۴۵

 

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت انواع پیل‌های اتصال زمین روی براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.