ارائه مقالات در سمینارها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

کنفرانس بین المللی NACE

جواد خسروی و سید محمد صادق میرغفوریان

 

 

“معیار حفاظت کاتدیmV 100 -استفاده از پتانسیل “Instant-on” در ICCP سازه های جدید”، کنفرانس بین المللی NACE، سالت لیک، آمریکا، 2012.

کنگره خوردگی اروپا

مهدی عطارچی، ناصر مهرجویی، علیرضا سهرابی فرید، سید محمد صادق میرغفوریان و محسن نصری

 

“آنالیز قیمت پروژه حفاظت کاتدی (EPC) با ایجاد طراحی های جدید”، کنگره خوردگی اروپا، گراز، اتریش، 2015.

کنگره خوردگی اروپا

مهدی عطارچی، سید محمد صادق میرغفوریان و محسن نصری

 

“انتخاب معیار حفاظت کاتدی مناسب برای کف مخزن با استفاده از روش پلاریزاسیونی”، کنگره خوردگی اروپا، گراز، اتریش، 2015.

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی


علی امیرعبداللهیان، سید محمد صادق میرغفوریان، محسن نصری و مهدی عطارچی

 

“بررسی تأثیر میزان ناخالصی آهن بر خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده Al-Zn-In”، پانزدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، 1393.

پانزدهمین کنگره ملی خوردگی


مهدی عطارچی، سید محمد صادق میرغفوریان، محسن نصری و صالح نوروزی

 

“استفاده از روش پلاریزاسیونی برای انتخاب معیار حفاظت کاتدیک کف تانک”، پانزدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، 1393.

شانزدهمین کنگره ملی خوردگی


علی امیرعبداللهیان، سید محمد صادق میرغفوریان، محسن نصری و علی اصغر رحمانی

 

“بررسی علت خوردگی ناچیز آندهای فداشونده روی (Zn-Al-Cd) نصب شده بر بدنه یک شناور در آب‌های خلیج فارس”، شانزدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، 1394.

هجدهمین کنگره ملی خوردگی


علی امیرعبداللهیان، محسن نصری و مهدی عطارچی

 

” بررسی تأثیر میزان عنصر آلیاژی ایندیم بر فعالسازی الکتروشیمیایی آندهای فداشونده Al- Zn-In در محیط آب دریا”، هجدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، 1396.

نوزدهمین کنگره ملی خوردگی


علی امیرعبداللهیان، محسن نصری، علیرضا سهرابی فرید و مهدی عطارچی

 

“بررسی تأثیر سرعت پسیو شدن و اندازه کاتد در بهینه سازی طراحی حفاظت آندی مخازن ذخیره سازی صنعتی اسید سولفوریک”، نوزدهمین کنگره ملی خوردگی، تهران، ایران، 1398.