رکتیفایرهای قدرت بالا

شرکت‭ ‬برنا‭ ‬الکترونیک‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۳۷۰‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬ترانس‭ ‬رکتیفایر‭ ‬های‭ ‬صنعتی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ترانس‭ ‬رکتیفایر‬های‭ ‬جریان ‬بالا‭ الاب ژاتلو و ‬نیز‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬انواع‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬برای‭ ‬کاربرد‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اخرین‭ ‬استاندارد‭ ‬های‭ ‬معتبر‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬می‭ ‬باشد. ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سابقه‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬در‭ ‬صنعت،‭ ‬قابل‭ ‬اعتماد‭ ‬ترین‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬آخرین‭ ‬نیاز‭ ‬های‭ ‬مشتری‭ ‬ارائه‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

رکتیفایرهای قدرت بالا

شرکت برنا الکترونیک قادر به طراحی و ساخت انواع ترانس رکتیفایرهای قدرت بالا برای کاربردهای مختلف بر اساس آخرین استانداردهای معتبر بین المللی می باشد. این شرکت با توجه به سابقه گسترده و طولانی در صنعت، قابل اعتماد ترین محصولات را بر طبق آخرین نیازهای مشتری ارائه می کند.

توضیحات بیشتر

رکتیفایرهای قدرت بالا

همه محصولات