کلمپ‭ ‬اتصال‭ ‬سیم‭ ‬به‭ ‬تسمه

کلمپ‭ ‬اتصال‭ ‬سیم‭ ‬به‭ ‬تسمه

سایز سیم (میلی متر مربع)

ابعاد تسمه (میلی متر)

کد محصول

۶

 

 

۲۰*۳

 

 

۲۵*۳

 

 

۳۰*۳

 

 

۵۰*۵

 

 

۶۰*۵

 

WTC 006
۱۰ WTC 010
۱۶ WTC 016
۳۵ WTC 035
۵۰ WTC 050
۷۰ WTC 070
۹۵ WTC 095
۱۲۰ WTC 120
۱۵۰ WTC 150
۱۸۵ WTC 185
۲۴۰ WTC 240
۳۰۰ WTC 300