نمایندگان واحد رله و مفصل های رزینی

نمایندگان

شهر نام نماینده نام مسئول آدرس کد پستی تلفن فکس شماره همراه
City: آمل Name of agent: الکترو نیرو In-charge person: آقای واعظ زاده Address: خیابان شیخ فض الله نوری - جنب پاساژ ثانی - پلاک ۲۷۶ Postal Code: ۴۶۱۱۹۱۷۱۱۱ Tel#: ۰۱۱-۴۴۲۶۱۱۶۴ Fax#: ۰۱۱-۴۴۲۷۵۶۵۵ Cell#: ۰۹۱۱۱۲۱۲۰۳۷
City: آمل Name of agent: آمارد الکتریک In-charge person: آقای اسدی Address: خیابان نور - جنب بانک صادرات Postal Code: ۴۶۱۶۸۸۶۱۶۳ Tel#: ۰۱۱-۴۴۲۹۰۹۰۹ Fax#: ۰۱۱-۴۴۲۹۰۹۰۸ Cell#: ۰۹۱۱۱۲۷۱۲۴۱
City: اراک Name of agent: برق آرین In-charge person: آقای فرهانی Address: خیابان آیت الله غفاری - خیابان جهرم - روبه روی بلوار شهیدان علی محمدی Postal Code: ۳۸۱۷۷۳۵۱۷۵ Tel#: ۰۸۶-۳۳۲۸۲۰۹۳ Fax#: ۰۸۶-۳۳۲۵۱۵۷۸ Cell#: ۰۹۱۸۶۰۱۹۱۰۴
City: اردبیل Name of agent: برق تکنیکال صنعت In-charge person: آقای ملکی Address: خیابان معادی - جنب کوچه ۲۴- روبه روی آرامستان علی آباد Postal Code: ۵۶۱۳۹۸۵۶۳۸ Tel#: ۰۴۵-۳۳۶۱۷۶۶۱ Fax#: ۰۴۵-۳۳۶۱۶۳۶۶ Cell#: ۹۱۴۴۵۲۳۸۷۰
City: اردبیل Name of agent: برق تکنیکال صنعت In-charge person: آقای ملکی Address: خیابان معادی - جنب کوچه ۲۴- روبه روی آرامستان علی آباد Postal Code: ۵۶۱۳۹۸۵۶۳۸ Tel#: ۰۴۵-۳۳۶۱۷۶۶۱ Fax#: ۰۴۵-۳۳۶۱۶۳۶۶ Cell#: ۹۱۴۴۵۲۳۸۷۰
City: اردبیل Name of agent: برق تکنیکال صنعت In-charge person: آقای ملکی Address: خیابان معادی - جنب کوچه ۲۴- روبه روی آرامستان علی آباد Postal Code: ۵۶۱۳۹۸۵۶۳۸ Tel#: ۰۴۵-۳۳۶۱۷۶۶۱ Fax#: ۰۴۵-۳۳۶۱۶۳۶۶ Cell#: ۹۱۴۴۵۲۳۸۷۰
City: ارومیه Name of agent: برق صنعتی آذر کنترل In-charge person: آقای میرزایی Address: بلوار شیخ شلتوت- پلاک ۳۱۲ Postal Code: ۵۷۱۴۱۴۴۱۷۵ Tel#: ۰۴۴-۳۲۳۸۲۷۲۷ Fax#: ۰۴۴-۳۲۳۷۵۷۴۸ Cell#: ۰۹۱۴۴۴۰۰۴۸۰
City: ارومیه Name of agent: برق صنعتی آذر کنترل In-charge person: آقای میرزایی Address: بلوار شیخ شلتوت- پلاک ۳۱۲ Postal Code: ۵۷۱۴۱۴۴۱۷۵ Tel#: ۰۴۴-۳۲۳۸۲۷۲۷ Fax#: ۰۴۴-۳۲۳۷۵۷۴۸ Cell#: ۰۹۱۴۴۴۰۰۴۸۰
City: ارومیه Name of agent: برق صنعتی آذر کنترل In-charge person: آقای میرزایی Address: بلوار شیخ شلتوت- پلاک ۳۱۲ Postal Code: ۵۷۱۴۱۴۴۱۷۵ Tel#: ۰۴۴-۳۲۳۸۲۷۲۷ Fax#: ۰۴۴-۳۲۳۷۵۷۴۸ Cell#: ۰۹۱۴۴۴۰۰۴۸۰
City: اصفهان Name of agent: برق صنعتی بزرگان In-charge person: آقای آقا بزرگ Address: خیابان جی - قبل از چهار راه پروین نبش کوچه ۱۹ Postal Code: ۸۱۵۶۸۳۵۷۶۴ Tel#: ۰۳۱-۳۲۵۰۵۱۱۳ Fax#: ۰۳۱-۳۲۵۰۵۱۱۲ Cell#: ۰۹۱۳۲۰۷۹۶۵۱
City: اصفهان Name of agent: برق صنعتی کاوه In-charge person: آقای مراقبی Address: خیابان فردوسی - روبه روی آب میوه دریا کنار شماره ۲۱ پلاک ۱۴۹ Postal Code: ۸۱۴۴۸۵۳۹۱۵ Tel#: ۰۳۱-۳۲۲۲۵۳۳۹ Fax#: ۰۳۱-۳۲۲۳۱۵۴۸ Cell#: ۰۹۱۳۲۸۸۸۷۷۵
City: اهواز Name of agent: الکترو تاور In-charge person: آقای شهری Address: خیابان حافظ بین طالقانی و فیلی ساختمان سروش ط اول واحد ۳ Postal Code: ۶۱۹۳۸۷۳۳۳۴ Tel#: ۰۶۱-۳۲۲۲۴۳۰۳ Fax#: ۰۶۱-۳۲۲۱۳۳۴۶ Cell#: ۰۹۱۶۱۱۱۲۰۸۴
City: اهواز Name of agent: برق و صنعت حسامیان In-charge person: آقای حسامیان Address: خیابان طالقانی - بین مسلم و شریعتی -پ ۱۸۳ Postal Code: ۶۱۹۳۹۱۸۹۹۸ Tel#: ۰۶۱-۳۲۲۱۷۹۷۳ Fax#: ۰۶۱-۳۲۲۲۶۰۰۵ Cell#: ۰۹۱۶۶۰۴۸۲۴۴
City: اهواز Name of agent: برق و صنعت قنواتی In-charge person: آقای قنواتی Address: خیابان طالقانی- خ مسلم - نبش خیابان معمار زاده پ۳۱ Postal Code: ۶۱۹۳۸۷۵۷۱۴ Tel#: ۰۶۱-۳۲۹۲۴۱۲۶ Fax#: ۰۶۱-۳۲۲۳۸۳۳۲ Cell#: ۰۹۱۶۳۱۸۰۹۰۷
City: اهواز Name of agent: برق و صنعت حسامیان In-charge person: آقای حسامیان Address: خیابان طالقانی - بین مسلم و شریعتی -پ ۱۸۳ Postal Code: ۶۱۹۳۹۱۸۹۹۸ Tel#: ۰۶۱-۳۲۲۱۷۹۷۳ Fax#: ۰۶۱-۳۲۲۲۶۰۰۵ Cell#: ۰۹۱۶۶۰۴۸۲۴۴
City: اهواز Name of agent: برق و صنعت حسامیان In-charge person: آقای حسامیان Address: خیابان طالقانی - بین مسلم و شریعتی -پ ۱۸۳ Postal Code: ۶۱۹۳۹۱۸۹۹۸ Tel#: ۰۶۱-۳۲۲۱۷۹۷۳ Fax#: ۰۶۱-۳۲۲۲۶۰۰۵ Cell#: ۰۹۱۶۶۰۴۸۲۴۴
City: ایلام Name of agent: کالای برق مهدی In-charge person: آقای دینی پژوه Address: ایلام ۲۴ متری رسالت روبه روی اداره ارشاد اسلامی Postal Code: ۶۹۳۱۹۵۹۳۶۹ Tel#: ۰۸۴-۳۳۳۳۸۵۷۴ Fax#: ۰۸۴-۳۳۳۴۵۶۵۹ Cell#: ۰۹۱۸۱۴۱۱۵۵۰
City: ایلام Name of agent: کالای برق مهدی In-charge person: آقای دینی پژوه Address: ایلام ۲۴ متری رسالت روبه روی اداره ارشاد اسلامی Postal Code: ۶۹۳۱۹۵۹۳۶۹ Tel#: ۰۸۴-۳۳۳۳۸۵۷۴ Fax#: ۰۸۴-۳۳۳۴۵۶۵۹ Cell#: ۰۹۱۸۱۴۱۱۵۵۰
City: ایلام Name of agent: کالای برق مهدی In-charge person: آقای دینی پژوه Address: ایلام ۲۴ متری رسالت روبه روی اداره ارشاد اسلامی Postal Code: ۶۹۳۱۹۵۹۳۶۹ Tel#: ۰۸۴-۳۳۳۳۸۵۷۴ Fax#: ۰۸۴-۳۳۳۴۵۶۵۹ Cell#: ۰۹۱۸۱۴۱۱۵۵۰
City: بابل Name of agent: صنعت برق جواد In-charge person: آقای منافی Address: کمربندی شرقی - نبش گلستان ۲۳ - نرسیده به میدان حمزه کلاه Postal Code: ۴۷۱۵۷۶۴۸۹۹ Tel#: ۰۱۱-۳۲۳۹۵۶۷۸ Fax#: ۰۱۱-۳۲۳۹۵۷۶۵ Cell#: ۰۹۱۱۲۱۷۱۵۷۳
City: بابل Name of agent: صنعت برق جواد In-charge person: آقای منافی Address: کمربندی شرقی - نبش گلستان ۲۳ - نرسیده به میدان حمزه کلاه Postal Code: ۴۷۱۵۷۶۴۸۹۹ Tel#: ۰۱۱-۳۲۳۹۵۶۷۸ Fax#: ۰۱۱-۳۲۳۹۵۷۶۵ Cell#: ۰۹۱۱۲۱۷۱۵۷۳
City: بابل Name of agent: صنعت برق جواد In-charge person: آقای منافی Address: کمربندی شرقی - نبش گلستان ۲۳ - نرسیده به میدان حمزه کلاه Postal Code: ۴۷۱۵۷۶۴۸۹۹ Tel#: ۰۱۱-۳۲۳۹۵۶۷۸ Fax#: ۰۱۱-۳۲۳۹۵۷۶۵ Cell#: ۰۹۱۱۲۱۷۱۵۷۳
City: بابلسر Name of agent: شرکت مهندسی برق مگا تابلو In-charge person: آقای مهدی زاده Address: میدان امام حسین - شهرک صنعتی بابلسر Postal Code: ۴۷۴۱۱۷۵۵۶۹ Tel#: ۰۱۱-۴۴۴۱۲۰۴۰ Fax#: ۰۱۱-۴۴۴۱۲۰۵۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۱۶۷۴۹۲
City: بندر ترکمن Name of agent: عابد خزر In-charge person: آقای عابدینی Address: گلستان - بندر ترکمن - خیابان پاسدارن - نبش پاسداران نهم Postal Code: ۴۸۹۱۸۴۹۹۶۵ Tel#: ۰۱۷-۳۴۴۲۲۲۴۴۴ Fax#: ۰۱۷-۳۴۴۲۴۷۳۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۷۸۴۸۰۹
City: بندر عباس Name of agent: الکتریکال In-charge person: آقای فقیهی Address: خیابان شریعتی چهارراه فاطمیه پاساژ جعفری Postal Code: ۷۹۱۴۶۹۵۹۸۹ Tel#: ۰۷۶-۳۲۲۲۳۲۴۷ Fax#: ۰۷۶-۳۲۲۲۳۵۹۳ Cell#: ۰۹۱۷۱۶۱۴۳۷۴
City: بندر عباس Name of agent: الکتریکی مرکزی In-charge person: آقای سوداگر Address: بلوار امام خمینی - نرسیده به میدان یادبود- پاساژ نصر Postal Code: ۷۹۱۷۷۴۵۷۹۳ Tel#: ۰۷۶-۳۲۲۳۰۵۵۷ Fax#: ۰۷۶-۳۲۲۳۰۵۵۷ Cell#: ۰۹۱۷۱۶۱۷۰۱۹
City: بندر عباس Name of agent: الکتریکال In-charge person: آقای فقیهی Address: خیابان شریعتی چهارراه فاطمیه پاساژ جعفری Postal Code: ۷۹۱۴۶۹۵۹۸۹ Tel#: ۰۷۶-۳۲۲۲۳۲۴۷ Fax#: ۰۷۶-۳۲۲۲۳۵۹۳ Cell#: ۰۹۱۷۱۶۱۴۳۷۴
City: بندر عباس Name of agent: الکتریکال In-charge person: آقای فقیهی Address: خیابان شریعتی چهارراه فاطمیه پاساژ جعفری Postal Code: ۷۹۱۴۶۹۵۹۸۹ Tel#: ۰۷۶-۳۲۲۲۳۲۴۷ Fax#: ۰۷۶-۳۲۲۲۳۵۹۳ Cell#: ۰۹۱۷۱۶۱۴۳۷۴
City: بندرعباس Name of agent: برق و صنعت برتر In-charge person: آقای مرادی Address: میدان ابوذر اتوتاج مجتمع تجاری کارگزاری جنب بانک ملت سابق پلاک ۶۲ Postal Code: ۷۹۱۷۶۶۴۹۷۹ Tel#: ۰۷۶-۳۲۲۱۴۰۶۲ Fax#: --- Cell#: ۰۹۱۷۹۰۲۸۸۲۵
City: بوکان Name of agent: کانی برق بوکان In-charge person: آقای خسرو زاده Address: بوکان - بلوار سربازان گمنان سه راه خاوران Postal Code: ۵۹۵۱۹۴۶۹۱۹ Tel#: ۰۴۴-۴۶۲۵۶۶۲۶ Fax#: ۰۴۴-۴۶۲۵۲۲۶۳ Cell#: ۰۹۱۴۴۸۲۱۷۲۰
City: بوکان Name of agent: فروشگاه مانا نیرو In-charge person: آقای فروغیان Address: بلوار سربازان گمنان جنب پمپ بنزین حبیب زاده Postal Code: ۵۹۵۱۹۵۴۶۷۷ Tel#: ۰۴۴-۴۶۲۵۹۲۳۹ Fax#: ۰۴۴-۴۶۲۵۸۸۱۶ Cell#: ۰۹۱۴۴۸۲۳۵۵۲
City: بوکان Name of agent: نیرو رسان ماد In-charge person: آقای رشیدی Address: بوکان بوکان - سه راه خاوران جنب بانک سپه Postal Code: ۵۹۵۱۹۵۵۸۴۴ Tel#: ۰۴۴-۴۶۲۵۷۷۰۰ Fax#: --- Cell#: ۰۹۱۴۳۸۲۲۶۷۶
City: بیرجند Name of agent: آرمان صنعت In-charge person: آقای خدیوی Address: بلوار شهید فایده نبش شهید فایده ۲ Postal Code: ۹۷۱۹۸۷۳۴۴۰ Tel#: ۰۵۶-۳۲۲۲۲۳۸۸ Fax#: ۰۵۶-۳۲۲۲۲۳۸۹ Cell#: ۰۹۱۵۱۶۳۶۵۸۹
City: تبریز Name of agent: الکترو تکنیک باقری In-charge person: آقای باقری اقدم Address: اول خیابان فردوسی - پلاک ۳۲ Postal Code: ۵۱۳۳۷۳۵۳۴۱ Tel#: ۰۴۱-۳۵۵۵۳۳۷۹ Fax#: ۰۴۱-۳۵۵۳۹۱۰۹ Cell#: ۰۹۱۴۱۱۴۷۴۲۲
City: تبریز Name of agent: زیمنس تکنیک In-charge person: آقای بقائی Address: خیابان فردوسی - پلاک ۲۰۳ Postal Code: ۵۱۳۳۸۵۳۴۵۴ Tel#: ۰۴۱-۳۵۵۵۰۱۷۴ Fax#: ۰۴۱-۳۵۵۴۸۹۵۴ Cell#: ۰۹۱۴۳۱۶۹۳۲۰
City: تهران Name of agent: الکترو کاتدیک In-charge person: آقای حجت Address: لاله‌زار جنوبی -پاساژ بازار صنعت-طبقه همکف- پلاک۲۰ Postal Code: ۱۱۴۴۹۳۳۵۷۷ Tel#: ۰۲۱-۳۳۹۳۴۱۱۴ Fax#: ۰۲۱-۳۳۹۳۴۴۳۴ Cell#: ۰۹۱۲۱۱۳۰۴۸۲
City: تهران Name of agent: الکتروتکنیک برنا In-charge person: آقای ایراوانی Address: لاله زار جنوبی - پاساژ ایران - راه پله سمت چپ - طبقه دوم - پلاک ۱۷ Postal Code: ۱۱۴۴۷۳۴۴۳۵ Tel#: ۰۲۱-۳۳۹۷۶۹۹۴ Fax#: ۰۲۱-۳۳۹۷۶۹۹۴ Cell#: ۰۹۱۲۸۴۵۵۷۷۶
City: تهران Name of agent: برق و صنعت جوان In-charge person: آقای درودیان Address: لاله زار جنوبی - پاساژ بوشهری - ط دوم - پ۴۷ Postal Code: ۱۱۴۴۷۱۳۹۸۴ Tel#: ۰۲۱-۳۳۹۵۸۶۱۲ Fax#: ۰۲۱-۳۳۹۵۲۰۶۸ Cell#: ۰۹۱۲۳۰۶۲۳۴۶
City: تهران Name of agent: کالای برق محمد ایرانی In-charge person: آقای ایرانی Address: لاله زار جنوبی - پاساژ بهار - راهرو سمت چپ - ط اول -پ۱۲/۷۴ Postal Code: ۱۱۴۴۶۱۸۱۹۶ Tel#: ۰۲۱-۳۶۰۵۹۳۲۵ Fax#: ۰۲۱-۳۳۹۴۶۶۲۸ Cell#: ۰۹۱۲۲۳۴۷۱۶۱
City: تهران Name of agent: تک نیروسان In-charge person: آقای دولتی Address: لاله زار جنوبی - پکوچه ترابی گودرزی - پاساز نیرو صنعت - ط همکف - پلاک ۲۱ Postal Code: ۱۱۴۴۹۵۶۶۸۹ Tel#: ۰۲۱-۳۳۹۴۳۳۹۱ Fax#: ۰۲۱-۳۳۹۴۱۲۶۵ Cell#: ۰۹۱۲۱۲۴۱۰۴۶
City: تهران Name of agent: برنا کوشا In-charge person: آقای رضا رحیمی Address: لاله زار جنوبی پاساژ بازار صنعت طبقه منفی ۲ پلاک ۱۳ Postal Code: ۱۱۴۴۹۳۳۵۶۵ Tel#: ۰۲۱-۳۳۹۷۷۵۱۲ Fax#: ۰۲۱-۳۶۶۱۲۴۵۵ Cell#: ۰۹۱۲۲۲۸۰۰۱۳
City: تهران Name of agent: الکترو محسن In-charge person: آقای رحمتی Address: لاله زار شمالی - پاساز صبحان طبقه اول پلاک ۱۰۷ Postal Code: ۱۱۴۵۶۵۷۱۵۷ Tel#: ۰۲۱-۶۶۷۲۸۰۶۹ Fax#: ۰۲۱-۶۶۷۳۵۹۳۸ Cell#: ۰۹۱۲۳۳۰۷۴۷۰
City: جهرم Name of agent: جهرم حفاظ In-charge person: آقای رحمانیان Address: بلوار مصطفی خمینی قبل از پمپ بنزین فروشگاه جهرم حفاظ Postal Code: ۷۴۱۴۷۱۷۴۵۴ Tel#: ۰۷۱-۵۴۴۴۵۷۳۷ Fax#: --- Cell#: ۰۹۱۷۱۹۱۰۷۰۴
City: خرم آباد Name of agent: تابا نیرو In-charge person: آقای فهیم Address: خیابان انقلاب - جنب خیابان سیروس الکترو تابا Postal Code: ۶۸۱۶۶۳۳۹۱۵ Tel#: ۰۶۶-۳۳۳۰۶۹۴۰ Fax#: ۰۶۶-۳۳۳۲۳۴۵۰ Cell#: ۰۹۱۶۳۹۸۸۸۰۵
City: خرم آباد Name of agent: کالای برق رستمی In-charge person: آقای رستمی Address: میدان آزادی - خ وصال - جنب کوچه ایران خودرو پ۹ Postal Code: ۶۸۱۸۶۱۳۳۸۳ Tel#: ۰۶۶-۳۳۳۲۷۸۹۰ Fax#: ۰۶۶-۳۳۳۰۵۹۴۱ Cell#: ۰۹۱۶۳۶۷۲۸۹۳
City: خرم آباد Name of agent: تابا نیرو In-charge person: آقای فهیم Address: خیابان انقلاب - جنب خیابان سیروس الکترو تابا Postal Code: ۶۸۱۶۶۳۳۹۱۵ Tel#: ۰۶۶-۳۳۳۰۶۹۴۰ Fax#: ۰۶۶-۳۳۳۲۳۴۵۰ Cell#: ۰۹۱۶۳۹۸۸۸۰۵
City: خرم آباد Name of agent: کالای برق رستمی In-charge person: آقای رستمی Address: میدان آزادی - خ وصال - جنب کوچه ایران خودرو پ۹ Postal Code: ۶۸۱۸۶۱۳۳۸۳ Tel#: ۰۶۶-۳۳۳۲۷۸۹۰ Fax#: ۰۶۶-۳۳۳۰۵۹۴۱ Cell#: ۰۹۱۶۳۶۷۲۸۹۳
City: خرم آباد Name of agent: کالای برق رستمی In-charge person: آقای رستمی Address: میدان آزادی - خ وصال - جنب کوچه ایران خودرو پ۹ Postal Code: ۶۸۱۸۶۱۳۳۸۳ Tel#: ۰۶۶-۳۳۳۲۷۸۹۰ Fax#: ۰۶۶-۳۳۳۰۵۹۴۱ Cell#: ۰۹۱۶۳۶۷۲۸۹۳
City: خرم آباد Name of agent: تابا نیرو In-charge person: آقای فهیم Address: خیابان انقلاب - جنب خیابان سیروس الکترو تابا Postal Code: ۶۸۱۶۶۳۳۹۱۵ Tel#: ۰۶۶-۳۳۳۰۶۹۴۰ Fax#: ۰۶۶-۳۳۳۲۳۴۵۰ Cell#: ۰۹۱۶۳۹۸۸۸۰۵
City: دزفول Name of agent: برق دز جنوب In-charge person: آقای ریاحی Address: کیلومتر یک جاده شوشتر -جنب درمانگاه رازی Postal Code: ۶۴۶۸۱۵۴۹۳۹ Tel#: ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۱ Fax#: ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۲ Cell#: ۰۹۱۶۶۴۱۰۶۶۴
City: دزفول Name of agent: برق دز جنوب In-charge person: آقای ریاحی Address: کیلومتر یک جاده شوشتر -جنب درمانگاه رازی Postal Code: ۶۴۶۸۱۵۴۹۳۹ Tel#: ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۱ Fax#: ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۲ Cell#: ۰۹۱۶۶۴۱۰۶۶۴
City: دزفول Name of agent: برق دز جنوب In-charge person: آقای ریاحی Address: کیلومتر یک جاده شوشتر -جنب درمانگاه رازی Postal Code: ۶۴۶۸۱۵۴۹۳۹ Tel#: ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۱ Fax#: ۰۶۱-۴۲۲۵۸۱۱۲ Cell#: ۰۹۱۶۶۴۱۰۶۶۴
City: دلیجان Name of agent: برق ادیسون In-charge person: آقای جلالی Address: خیابان امام برق ادیسون Postal Code: ۳۷۹۱۱۹۵۸۸۵ Tel#: ۰۸۶-۴۴۲۲۵۴۴۹ Fax#: ۰۸۶-۴۴۲۳۰۹۴۴ Cell#: ۰۹۱۸۱۶۶۴۰۵۹
City: رامسر Name of agent: الکتریکی بهرهمند In-charge person: آقای بهرهمند Address: خیابان مطهری روبه روی بانک ملت شعبه بازار Postal Code: ۴۶۹۱۸۱۴۳۴۹ Tel#: ۰۱۱-۵۵۲۵۲۲۷۵ Fax#: ۰۱۱-۵۵۲۵۱۲۷۵ Cell#: ۰۹۱۱۱۹۱۱۸۹۹
City: رشت Name of agent: الکترو آلفا In-charge person: آقای شاعری Address: بلوار امام- جنب هتل پامچال پ ۶۹۶ Postal Code: ۴۱۹۳۹۷۴۸۵۵ Tel#: ۰۱۳-۳۳۶۶۷۱۱۴ Fax#: ۰۱۳-۳۳۶۶۵۰۷۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۳۱۳۳۱۲
City: رشت Name of agent: الکترو آلفا In-charge person: آقای شاعری Address: بلوار امام- جنب هتل پامچال پ ۶۹۶ Postal Code: ۴۱۹۳۹۷۴۸۵۵ Tel#: ۰۱۳-۳۳۶۶۷۱۱۴ Fax#: ۰۱۳-۳۳۶۶۵۰۷۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۳۱۳۳۱۲
City: رشت Name of agent: الکترو آلفا In-charge person: آقای شاعری Address: بلوار امام- جنب هتل پامچال پ ۶۹۶ Postal Code: ۴۱۹۳۹۷۴۸۵۵ Tel#: ۰۱۳-۳۳۶۶۷۱۱۴ Fax#: ۰۱۳-۳۳۶۶۵۰۷۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۳۱۳۳۱۲
City: رشت Name of agent: الکترو آلفا In-charge person: آقای شاعری Address: بلوار امام- جنب هتل پامچال پ ۶۹۶ Postal Code: ۴۱۹۳۹۷۴۸۵۵ Tel#: ۰۱۳-۳۳۶۶۷۱۱۴ Fax#: ۰۱۳-۳۳۶۶۵۰۷۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۳۱۳۳۱۲
City: رشت Name of agent: فروشگاه الکترو کوشش In-charge person: آقای ارسلان بصیر Address: خیابان سعدی جنب داروخانه دکتر هدایتی Postal Code: ۴۱۳۴۸۱۴۷۶۱ Tel#: ۰۱۳-۳۲۲۴۸۱۹۱ Fax#: ۰۱۳-۳۲۳۵۷۵۷ Cell#: ۰۹۱۱۱۵۰۳۰۰۵
City: زاهدان Name of agent: ایمن رعد In-charge person: آقای زینعلی Address: خیابان امام خمینی غربی - مقابل امام خمینی ۵۷ Postal Code: ۹۸۱۳۸۴۹۴۷۶ Tel#: ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۷ Fax#: ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۸ Cell#: ۰۹۱۵۱۴۱۳۵۴۹
City: زاهدان Name of agent: ایمن رعد In-charge person: آقای زینعلی Address: خیابان امام خمینی غربی - مقابل امام خمینی ۵۷ Postal Code: ۹۸۱۳۸۴۹۴۷۶ Tel#: ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۷ Fax#: ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۸ Cell#: ۰۹۱۵۱۴۱۳۵۴۹
City: زاهدان Name of agent: برق نوید In-charge person: آقای شهرکی Address: خیابان دانشگاه- جنب مسکن شهرساری پلاک۲۵۳/۴ Postal Code: ۹۸۱۶۶۶۸۷۴۸ Tel#: ۰۵۴-۳۳۴۱۲۹۹۹ Fax#: ۰۵۴-۳۳۴۳۳۹۳۵ Cell#: ۰۹۱۵۱۴۱۰۶۰۰
City: زاهدان Name of agent: ایمن رعد In-charge person: آقای زینعلی Address: خیابان امام خمینی غربی - مقابل امام خمینی ۵۷ Postal Code: ۹۸۱۳۸۴۹۴۷۶ Tel#: ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۷ Fax#: ۰۵۴-۳۳۲۱۳۶۱۸ Cell#: ۰۹۱۵۱۴۱۳۵۴۹
City: زنجان Name of agent: الکترو صحافی In-charge person: آقای صحافی Address: خیابان امام بین سبزه میدان و چهاررراه امیرکبیر- روبه روی ساختمان دکتر شقاقی Postal Code: ۴۵۱۸۶۵۵۷۷۶ Tel#: ۰۲۴-۳۳۳۳۳۶۱۰ Fax#: ۰۲۴-۳۳۳۳۶۷۴۸ Cell#: ۰۹۱۲۶۴۱۱۹۰۶
City: زنجان Name of agent: الکترو برنا In-charge person: آقای محمدی Address: خیابان امام - کوی باشگاه - پلاک ۱۸ Postal Code: ۴۵۱۷۶۱۷۶۳۹ Tel#: ۰۲۴-۳۳۳۳۱۲۵۴ Fax#: ۰۲۴-۳۳۳۳۱۲۵۴ Cell#: ۰۹۱۲۲۴۱۴۷۰۰
City: زنجان Name of agent: الکترو صحافی In-charge person: آقای صحافی Address: خیابان امام بین سبزه میدان و چهاررراه امیرکبیر- روبه روی ساختمان دکتر شقاقی Postal Code: ۴۵۱۸۶۵۵۷۷۶ Tel#: ۰۲۴-۳۳۳۳۳۶۱۰ Fax#: ۰۲۴-۳۳۳۳۶۷۴۸ Cell#: ۰۹۱۲۶۴۱۱۹۰۶
City: زنجان Name of agent: الکترو صحافی In-charge person: آقای صحافی Address: خیابان امام بین سبزه میدان و چهاررراه امیرکبیر- روبه روی ساختمان دکتر شقاقی Postal Code: ۴۵۱۸۶۵۵۷۷۶ Tel#: ۰۲۴-۳۳۳۳۳۶۱۰ Fax#: ۰۲۴-۳۳۳۳۶۷۴۸ Cell#: ۰۹۱۲۶۴۱۱۹۰۶
City: ساری Name of agent: الکترو صنعت ساری In-charge person: آقای عرب Address: میدان شهدا - خیابان فرهنگ Postal Code: ۴۸۱۸۶۶۶۹۷۴ Tel#: ۰۱۱-۳۳۳۲۲۴۱۴ Fax#: ۰۱۱-۳۳۳۰۱۲۰۴ Cell#: ۰۹۱۱۳۵۵۳۶۹۱
City: شهرکرد Name of agent: الکترو زیمنس In-charge person: آقای محمدی Address: خیابان ۱۷ شهریور- نبش کوچه هشتم Postal Code: ۸۸۱۵۹۵۶۳۵۳ Tel#: ۰۳۸-۳۳۳۳۸۲۴۱ Fax#: ۰۳۸-۳۳۳۴۰۵۵۸ Cell#: ۹۱۳۱۸۱۱۰۵۳
City: شوشتر Name of agent: پیشرو صنعت In-charge person: آقای سقائیان Address: خوزستان- شوشتر - خ امام - ضلع شرقی - جنب نانوایی Postal Code: ۶۴۵۱۶۸۶۱۵۹ Tel#: ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۲-۴ Fax#: ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۴ Cell#: ۰۹۱۶۶۰۲۴۱۱۹
City: شوشتر Name of agent: پیشرو صنعت In-charge person: آقای سقائیان Address: خوزستان- شوشتر - خ امام - ضلع شرقی - جنب نانوایی Postal Code: ۶۴۵۱۶۸۶۱۵۹ Tel#: ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۲-۴ Fax#: ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۴ Cell#: ۰۹۱۶۶۰۲۴۱۱۹
City: شوشتر Name of agent: پیشرو صنعت In-charge person: آقای سقائیان Address: خوزستان- شوشتر - خ امام - ضلع شرقی - جنب نانوایی Postal Code: ۶۴۵۱۶۸۶۱۵۹ Tel#: ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۲-۴ Fax#: ۰۶۱-۳۶۲۱۵۶۸۴ Cell#: ۰۹۱۶۶۰۲۴۱۱۹
City: شیراز Name of agent: فاز الکتریک In-charge person: آقای حسام الدین Address: خیابان قاآنی کوچه دهم سمت راست درب سوم مجموعه اطلس الکتریک Postal Code: ۷۱۳۹۷۷۶۸۹۴ Tel#: ۰۷۱-۳۲۳۰۳۲۶۶ Fax#: ۰۷۱-۳۲۳۰۸۵۴۳ Cell#: ۰۹۱۷۱۱۱۹۳۶۴
City: شیراز Name of agent: فاز الکتریک In-charge person: آقای حسام الدین Address: خیابان قاآنی کوچه دهم سمت راست درب سوم مجموعه اطلس الکتریک Postal Code: ۷۱۳۹۷۷۶۸۹۴ Tel#: ۰۷۱-۳۲۳۰۳۲۶۶ Fax#: ۰۷۱-۳۲۳۰۸۵۴۳ Cell#: ۰۹۱۷۱۱۱۹۳۶۴
City: شیراز Name of agent: فاز الکتریک In-charge person: آقای حسام الدین Address: خیابان قاآنی کوچه دهم سمت راست درب سوم مجموعه اطلس الکتریک Postal Code: ۷۱۳۹۷۷۶۸۹۴ Tel#: ۰۷۱-۳۲۳۰۳۲۶۶ Fax#: ۰۷۱-۳۲۳۰۸۵۴۳ Cell#: ۰۹۱۷۱۱۱۹۳۶۴
City: شیراز Name of agent: کالای برق شجاعی In-charge person: آقای شجاعی Address: خیابان قاآنی کهنه شمالی - خ منوچهری - روبه روی مسجد عظیمی Postal Code: ۷۱۳۹۷۷۸۵۴۱ Tel#: ۰۷۱-۳۲۳۳۰۸۴۶ Fax#: ۰۷۱-۳۲۳۳۰۲۶۳ Cell#: ۰۹۱۷۱۱۷۱۴۵۳
City: عسلویه Name of agent: تامین برق پارس In-charge person: آقای صالحی Address: میدان لنچ - روبه روی بانک کشاورزی Postal Code: ۷۵۱۱۹۳۴۶۱۳ Tel#: ۰۷۷-۳۷۲۶۳۸۶۰ Fax#: ۰۷۷-۳۷۲۶۲۹۹۳ Cell#: ۰۹۳۳۷۵۱۷۲۰۰
City: عسلویه Name of agent: شرکت بازرگانی پارس نیروسان In-charge person: آقای اکبری Address: میدان لنج - خیابان جمهوری - روبه روی بانک ملی Postal Code: ۱۱۱۱۱۱ Tel#: ۰۷۷-۳۷۲۶۴۵۸۸ Fax#: ۰۷۷-۳۷۲۶۳۳۶۶ Cell#: ۰۹۱۷۹۸۳۶۵۴۹
City: عسلویه Name of agent: شرکت بازرگانی پارس نیروسان In-charge person: آقای اکبری Address: میدان لنج - خیابان جمهوری - روبه روی بانک ملی Postal Code: ۱۱۱۱۱۱ Tel#: ۰۷۷-۳۷۲۶۴۵۸۸ Fax#: ۰۷۷-۳۷۲۶۳۳۶۶ Cell#: ۰۹۱۷۹۸۳۶۵۴۹
City: عسلویه Name of agent: شرکت بازرگانی پارس نیروسان In-charge person: آقای اکبری Address: میدان لنج - خیابان جمهوری - روبه روی بانک ملی Postal Code: ۱۱۱۱۱۱ Tel#: ۰۷۷-۳۷۲۶۴۵۸۸ Fax#: ۰۷۷-۳۷۲۶۳۳۶۶ Cell#: ۰۹۱۷۹۸۳۶۵۴۹
City: فریدون کنار Name of agent: برق و صنعت زاهدی In-charge person: آقای زاهدی Address: خیابان شهید نامجو روبه روی استگاه محمود اباد Postal Code: ۴۷۵۱۸۸۳۴۵۹ Tel#: ۰۱۱-۳۵۶۵۴۷۱۲ Fax#: ۰۱۱-۳۵۶۶۷۵۵۶ Cell#: ۰۹۱۱۳۱۲۲۲۱۸
City: قائم‌شهر Name of agent: پارسیان الکتریک In-charge person: آقای امانی Address: قائم‌شهر - انتهای خیابان مهمانسرا Postal Code: ۴۷۶۳۸۹۹۵۹۲ Tel#: ۰۱۱-۴۲۰۷۶۱۰۵ Fax#: ۰۱۱-۴۲۰۳۰۹۲۳ Cell#: ۰۹۱۱۱۵۵۹۶۲۱
City: قائنات Name of agent: جرقه الکتریک In-charge person: آقای دشتبانی Address: قائن - بلوار سیمان شهر - روبه روی سازمان تامیین اجتماعی Postal Code: ۹۷۶۱۸۷۶۱۴۴ Tel#: ۰۵۶-۳۲۴۹۹۳۳۴ Fax#: ۰۵۶-۳۲۴۹۶۳۸۹ Cell#: ۰۹۱۵۳۶۲۸۱۱۶
City: قائنات Name of agent: جرقه الکتریک In-charge person: آقای دشتبانی Address: قائن - بلوار سیمان شهر - روبه روی سازمان تامیین اجتماعی Postal Code: ۹۷۶۱۸۷۶۱۴۴ Tel#: ۰۵۶-۳۲۴۹۹۳۳۴ Fax#: ۰۵۶-۳۲۴۹۶۳۸۹ Cell#: ۰۹۱۵۳۶۲۸۱۱۶
City: قائنات Name of agent: جرقه الکتریک In-charge person: آقای دشتبانی Address: قائن - بلوار سیمان شهر - روبه روی سازمان تامیین اجتماعی Postal Code: ۹۷۶۱۸۷۶۱۴۴ Tel#: ۰۵۶-۳۲۴۹۹۳۳۴ Fax#: ۰۵۶-۳۲۴۹۶۳۸۹ Cell#: ۰۹۱۵۳۶۲۸۱۱۶
City: قزوین Name of agent: الکترو شهاب In-charge person: آقای رحمانی Address: تاکستان - خیابان امام خمینی - نبش چهارراه شهید عبادی Postal Code: ۴۳۷۳۵۳۴۸۱۹ Tel#: ۰۲۸-۳۵۲۲۴۹۳۰ Fax#: ۰۲۸-۳۵۲۲۷۹۳۰ Cell#: ۰۹۱۲۳۸۲۴۲۵۰
City: قزوین Name of agent: الکترو کنترل In-charge person: آقای شیوانی فر Address: خیابان سعدی شمالی- نریده به بانک ملت -پ ۴۰۲ Postal Code: ۳۴۱۳۷۳۳۱۹۹ Tel#: ۰۲۸-۳۳۳۴۸۵۱۸ Fax#: ۰۲۸-۳۳۳۲۲۵۹۹ Cell#: ۰۹۱۲۱۸۱۳۵۶۹
City: قزوین Name of agent: الکترو نورامید In-charge person: آقای پیش علمی Address: خیابان امام - نبش پل نواب -نواب جنوبی Postal Code: ۳۴۱۹۶۱۳۸۳۵ Tel#: ۰۲۸-۳۳۲۲۶۵۱۷ Fax#: ۰۲۸-۳۳۲۲۴۲۸۵ Cell#: ۰۹۱۲۱۸۱۶۷۹۳
City: کرج Name of agent: ایتو الکتریک البرز In-charge person: آقای قورچیان Address: مجتمع صنفی صنعتی کرج بلوک ۹ واحد ۹۰۵ Postal Code: ۳۱۷۴۷۳۴۸۰۶ Tel#: ۰۲۱-۴۳۸۵۵۶۹۱ Fax#: ۰۲۱-۴۳۸۵۵۶۹۱ Cell#: ۰۹۱۲۳۶۰۰۴۸۵
City: کرمان Name of agent: فروشگاه دلند الکتریک In-charge person: آقای عزیزیان Address: خیابان استقلال (آیت الله صالحی) نبش کوچه ۸ فروشگاه دلند الکتریک Postal Code: ۷۶۱۷۷۷۹۷۴۹ Tel#: ۰۳۴-۳۲۵۲۲۲۲۰ Fax#: ۰۳۴-۳۲۵۱۸۲۴۹ Cell#: ۰۹۱۳۷۲۰۵۰۰۹
City: کرمانشاه Name of agent: کالای برق جواد In-charge person: آقای شمشاد مهر Address: میدان جوانشیر- روبه روی گرمابه آیینه Postal Code: ۶۷۱۳۷۶۵۳۶۶ Tel#: ۰۸۳-۳۷۲۲۴۵۲۸ Fax#: ۰۸۳-۳۷۲۷۴۹۹۴ Cell#: ۰۹۱۸۸۳۶۹۶۹۰
City: کرمانشاه Name of agent: پارس الکتریک In-charge person: آقای صالحی Address: میدان جوانشیر - پارس الکتریک Postal Code: ۶۷۱۳۶۷۶۹۱۳ Tel#: ۰۸۳-۳۷۲۸۰۸۰۸ Fax#: ۰۸۳-۳۷۲۹۳۳۳۶ Cell#: ۰۹۱۸۱۳۲۰۶۵۰
City: کنگان Name of agent: برق صنعتی طاها In-charge person: آقای محمدی Address: روبه روی شهرک تنبک جدید تجاری مسکونی خوش خبر Postal Code: ۷۵۳۹۱۶۸۶۳۵ Tel#: ۰۷۷-۳۷۲۳۳۰۱۵ Fax#: ۰۷۷-۳۷۲۳۳۰۱۶ Cell#: ۰۹۱۳۱۸۲۷۳۰۰
City: گرگان Name of agent: کالای برق یونسی In-charge person: آقای یونسی Address: میدان شهرداری - خ شهید بهشتی - پشت بازار امام - ۱۵ متری مهر آیین Postal Code: ۴۹۱۳۷۱۵۱۹۳ Tel#: ۰۱۷-۳۲۲۲۰۹۶۷ Fax#: ۰۱۷-۳۲۲۵۵۷۰۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۷۱۸۱۴۳
City: گرگان Name of agent: کالای برق یونسی In-charge person: آقای یونسی Address: میدان شهرداری - خ شهید بهشتی - پشت بازار امام - ۱۵ متری مهر آیین Postal Code: ۴۹۱۳۷۱۵۱۹۳ Tel#: ۰۱۷-۳۲۲۲۰۹۶۷ Fax#: ۰۱۷-۳۲۲۵۵۷۰۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۷۱۸۱۴۳
City: گرگان Name of agent: البرز قدرت In-charge person: آقای البرزی Address: میدان شهرداری - پانزئه متری مهر آیین - جنب نانوایی Postal Code: ۴۹۱۳۷۱۵۱۹۷ Tel#: ۰۱۷-۳۲۲۲۸۳۳۳ Fax#: ۰۱۷-۳۲۲۵۵۰۶۱ Cell#: ۰۹۱۱۳۷۱۳۶۹۶
City: گرگان Name of agent: کالای برق یونسی In-charge person: آقای یونسی Address: میدان شهرداری - خ شهید بهشتی - پشت بازار امام - ۱۵ متری مهر آیین Postal Code: ۴۹۱۳۷۱۵۱۹۳ Tel#: ۰۱۷-۳۲۲۲۰۹۶۷ Fax#: ۰۱۷-۳۲۲۵۵۷۰۰ Cell#: ۰۹۱۱۱۷۱۸۱۴۳
City: گرگان Name of agent: برق و صنعت نیک سیر In-charge person: آقای نیک سیر Address: پازده متری یین پشت بازار امام فروشگاه برق و صنعت Postal Code: ۴۹۱۳۷۱۵۳۴۵ Tel#: ۰۱۷-۳۲۲۲۰۱۱۱ Fax#: ۰۱۷-۳۲۲۲۰۱۱۱ Cell#: ۰۹۱۱۱۷۵۴۴۹۸
City: گلپایگان Name of agent: الکتریکی شهیدی In-charge person: آقای شهیدی Address: خیابان امام - کوچه مسجد هادی Postal Code: ۸۷۷۱۹۵۷۶۳۴ Tel#: ۰۳۱-۵۷۴۲۴۸۲۷ Fax#: ۰۳۱-۵۷۴۵۱۳۱۳ Cell#: ۰۹۱۳۲۷۲۸۱۳۱
City: محلات Name of agent: صنایع برق فرهاد In-charge person: آقای آشوری Address: نیم ور - روبه روی سالن ورزشی انقلاب Postal Code: ۳۷۸۴۱۶۸۸۶۱ Tel#: ۰۸۶-۴۳۳۲۲۶۲۶ Fax#: ۰۸۶-۴۳۳۲۳۴۱۱ Cell#: ۰۹۱۸۱۶۵۸۰۲۱
City: مشهد Name of agent: الکترو آسیا In-charge person: آقای کوثر Address: ابتدای خیابان ثنایی - پ ۳۴۱ Postal Code: ۹۱۳۸۷۳۴۸۶۴ Tel#: ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ Fax#: ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ Cell#: ۰۹۱۵۵۱۵۳۸۲۵
City: مشهد Name of agent: پرشین صنعت In-charge person: آقای مرواتی Address: خیابان ثنایی-بین ثنایی۱۴-۱۶ پلاک۸۵ Postal Code: ۹۱۳۹۷۹۳۸۶۲ Tel#: ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۰ Fax#: ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۱ Cell#: ۰۹۱۲۹۳۱۰۱۳۶
City: مشهد Name of agent: الکترو آسیا In-charge person: آقای کوثر Address: ابتدای خیابان ثنایی - پ ۳۴۱ Postal Code: ۹۱۳۸۷۳۴۸۶۴ Tel#: ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ Fax#: ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ Cell#: ۰۹۱۵۵۱۵۳۸۲۵
City: مشهد Name of agent: پرشین صنعت In-charge person: آقای مرواتی Address: خیابان ثنایی-بین ثنایی۱۴-۱۶ پلاک۸۵ Postal Code: ۹۱۳۹۷۹۳۸۶۲ Tel#: ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۰ Fax#: ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۱ Cell#: ۰۹۱۲۹۳۱۰۱۳۶
City: مشهد Name of agent: الکترو آسیا In-charge person: آقای کوثر Address: ابتدای خیابان ثنایی - پ ۳۴۱ Postal Code: ۹۱۳۸۷۳۴۸۶۴ Tel#: ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ Fax#: ۰۵۱-۳۸۴۵۷۷۳۳ Cell#: ۰۹۱۵۵۱۵۳۸۲۵
City: مشهد Name of agent: پرشین صنعت In-charge person: آقای مرواتی Address: خیابان ثنایی-بین ثنایی۱۴-۱۶ پلاک۸۵ Postal Code: ۹۱۳۹۷۹۳۸۶۲ Tel#: ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۰ Fax#: ۰۵۱-۳۷۲۳۶۶۲۱ Cell#: ۰۹۱۲۹۳۱۰۱۳۶
City: مشهد Name of agent: الکترو شهاب In-charge person: آقای انبر سوز Address: خیابان ثنایی نبش ثنایی۱۳ Postal Code: ۹۱۳۹۷۹۳۶۹۳ Tel#: ۰۵۱-۳۷۲۷۶۳۱۹ Fax#: ۰۵۱-۳۷۲۷۶۳۲۰ Cell#: ۰۹۱۵۱۱۱۱۵۵۹
City: همدان Name of agent: الکترو صالح In-charge person: آقای صالحی Address: خیابان تختی - روبه روی امام زاده یحیی - پلاک ۲۷ Postal Code: ۶۵۱۴۶۳۷۷۳۳ Tel#: ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲ Fax#: ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲ Cell#: ۰۹۱۲۰۸۳۰۱۰۸
City: همدان Name of agent: الکترو صالح In-charge person: آقای صالحی Address: خیابان تختی - روبه روی امام زاده یحیی - پلاک ۲۷ Postal Code: ۶۵۱۴۶۳۷۷۳۳ Tel#: ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲ Fax#: ۰۸۱-۳۲۵۳۳۴۰۲ Cell#: ۰۹۱۲۰۸۳۰۱۰۸
City: یاسوج Name of agent: کالای برق هنربخش In-charge person: آقای هنر بخش Address: خیابان منتظری حد فاصل چهار راه معاد و چهار راه عدل Postal Code: ۷۵۹۱۷۱۰۰۰۴ Tel#: ۰۷۴-۳۳۳۳۵۰۶۰ Fax#: ۰۷۴-۳۳۳۳۵۰۶۰ Cell#: ۰۹۱۷۷۴۲۶۳۹۱
City: یزد Name of agent: برق صنعتی مهرگان یزد In-charge person: آقای سعید بی‌طرف Address: سه راه حکیمیان به طرف پارک غدیر- بعد از کوچه سید الشهدا Postal Code: ۱۱۱ Tel#: ۰۳۵-۳۵۲۶۶۸۸۱ Fax#: ۰۳۵-۳۵۳۰۴۲۲۷ Cell#: ۰۹۱۳۲۵۸۵۷۱۴
City: یزد Name of agent: برق صنعتی مهرگان یزد In-charge person: آقای سعید بی‌طرف Address: سه راه حکیمیان به طرف پارک غدیر- بعد از کوچه سید الشهدا Postal Code: ۱۱۱ Tel#: ۰۳۵-۳۵۲۶۶۸۸۱ Fax#: ۰۳۵-۳۵۳۰۴۲۲۷ Cell#: ۰۹۱۳۲۵۸۵۷۱۴
City: یزد Name of agent: الکترو ابتکار In-charge person: آقای طالعی Address: بلوار منتظر قائم - روبه روی پمپ بنزین - نبش کوچه مهتاب پ ۳۹۹ Postal Code: ۸۹۱۶۷۹۵۸۱۵ Tel#: ۰۳۵-۳۶۲۳۷۰۱۰ Fax#: ۰۳۵-۳۶۲۳۱۷۳۵ Cell#: ۰۹۱۲۰۵۲۰۰۶۵
City: یزد Name of agent: برق صنعتی مهرگان یزد In-charge person: آقای سعید بی‌طرف Address: سه راه حکیمیان به طرف پارک غدیر- بعد از کوچه سید الشهدا Postal Code: ۱۱۱ Tel#: ۰۳۵-۳۵۲۶۶۸۸۱ Fax#: ۰۳۵-۳۵۳۰۴۲۲۷ Cell#: ۰۹۱۳۲۵۸۵۷۱۴