ترانسدیوسر جریان TRI

ترانسدیوسر جریان TRI

مبدل‭ ‬سیگنال‭ ‬های‭ ‬جریانی‭ ‬AC‭ ‬یا‭ ‬DC‭ ‬به‭ ‬سیگنال‭ ‬های‭ ‬کنترلی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

DC‭ ‪(‬10V-0‭ , ‬20mA-4‭ , ‬20mA-0‭)‬ ‬‬‬‬‬

حذف‭ ‬نویز‭ ‬در‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬انتقالی‬‬‬‬

حذف‭ ‬اثر‭ ‬افت‭ ‬خط‭ ‬در‭ ‬انتقال‭ ‬سیگنال‌ها‬‬‬‬‬‬

انتقال‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬مساحت‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬متر‬‬‬‬‬‬‬

ایزولاسیون‭ ‬اپتیک‭ ‬بین‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬و‭ ‬ایزولاسیون‭ ‬القائی‭ ‬بین‭ ‬تغذیه‭ ‬و‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬خروجی‭ ‬تا‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬ولت‭ ‬AC‬‬‬‬

انحراف‭ ‬خروجی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬ورودی‭ ‬حداکثر‭ ‬٪۰/۵‭‬‬‬‬‬‬‬‬

دارای‭ ‬نمایشگر‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬PWR‬‬‬‬


اصول کار 

این‭ ‬دستگاه‭ ‬جهت‭ ‬تبدیل‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬مختلف‭ ‬جریانی‭ ‬AC‭ ‬یا‭ ‬DC‭ ‬به‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬استاندارد‭ ‬کنترلی‭ ‬DC‭ )‬10V-0‭ , ‬20mA-4‭ , ‬20mA-0‭( ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توانایی‭ ‬عملکرد‭ ‬با‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬متغیر‭ ‬ورودی‭ ‬در‭ ‬مقادیر‭ ‬مختلف،‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تغذیه‭ ‬کمکی‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬یا‭ ‬۱۱۰‭ ‬ولت‭ ‬دارد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

نصب و راه اندازی

پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬سیگنال‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬آماده‭ ‬کار‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نمونه‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬IN‭+ ‬و‭ ‬IN‭- ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سیگنال‌های‭ ‬خروجی‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬OUT‭+ ‬و‭ ‬OUT‭- ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬سیگنال‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬مدل‭ ‬دستگاه،‭ ‬بلافاصله‭ ‬سیگنال‭ ‬خروجی‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬ورودی‭ ‬می‌رسد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به‭ ‬منظور‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬محل‌های‭ ‬ویژه‭ (‬Hazardous Area‭) ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬ایمنی،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ترانسفورماتور‭ ‬و‭ ‬ایزولاتور‭ ‬نوری،‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬ورودی،‭ ‬خروجی‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬کمکی‭ ‬تا‭ ‬‮٢٠٠٠‬‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬ایزوله‭ ‬باشند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭: ‬۱۱۰‭ ‬یا‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬‭+‬‭ ‬‮٢٠‬‭ ‬٪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه‭:‬‭ ‬۵۰‭ ‬هرتز‭ ‬‭+‬‭ ‬۵‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭:‬حدود‭ ‬۳‭ ‬وات‬‬‬‬
استحکام‭ ‬عایقی‭:‬‭ ‬۳KVPP‭ ‬بین‭ ‬ورودی،‭ ‬خروجی‭ ‬و‭ ‬تغذیه‬‬‬‬‬‬‬‬
خطی‭ ‬بودن‭ ‬خروجی‭: ‬انحراف‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۵‭/‬‮٠‬٪‬‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬انتقال‭: ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۳‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬
سیگنال‭ ‬ورودی‭:‬‭ ‬mA 20-0،‭ ‬mA 20-4،‭ ‬A 1-0،‭ ‬A‭ ‬۵‭-‬‮٠‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سیگنال‭ ‬خروجی‭:‬‭ ‬۱۰V-0‭ , ‬20mA-4‭ , ‬20mA-0‭ ‬مستقیم‬‬‬‬‬‬
امپدانس‭ ‬بار‭:‬‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۵۰۰‭ )‬در‭ ‬خروجی‭ ‬جریان‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬بیشتر‭ ‬۱K‭ )‬در‭ ‬خروجی‭ ‬ولتاژی‭( ‬‬‬‬‬‬‬

IP‭‬ دستگاه : ‭ ‭ ‬IP20‬‬‬

دمای‭ ‬کاری‭ : ‬۲۰-‭ ‬تا‭ ‬۵۰‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭: ٪‭‬۱۵ ‬تا‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬

همه ی محصولات