نمایشگرهای تابلویی

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2A:

ایـن دسـتگاه بـرای انـدازه گیـری و کنتـرل دمـا بـه روش OFF/ON در محــدوده 100oC … +1350oC- بــا اســتفاده از سنســور ترموکوپــل K کاربــرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2A

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2B:

ایـن دسـتگاه بـرای انـدازه گیـری و کنتـرل دمـا بـه روش OFF/ON در محــدوده 100oC … +1350oC- بــا اســتفاده از سنســور ترموکوپــل K کاربــرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2B

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2C:

ایـن دسـتگاه بـرای انـدازه گیـری و کنتـرل دمـا بـه روش OFF/ON در محــدوده 100oC … +1350oC- بــا اســتفاده از سنســور ترموکوپــل K کاربــرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترلر (ترموستات) با سنسور K مدل TK1-2C

این دستگاه برای اندازه گیری و کنترل دما در محدوده ۵۰- درجه سانتی گراد الی ۱۵۰+ درجه سانتی گراد با استفاده از سنسور PT100 سه سیمه یا دوسیمه کاربرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترولر با سنسور PT100 مدل TC1-1B

 • مولتی‭ ‬متر‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬ ‭ ‬۴‭ ‬نمایشگر‬‬ MM4-4A
 • این دستگاه برای اندازه‌گیری ولتاژ های فاز و خط و جریان‌های فازی و همچنین فرکانس مصرف‌کننده در شبکه‌های سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • True RMS
 • منوی ساده
 • دقت بالا در اندازه‌گیری
 • دارای ۴ ردیف نمایشگر
 • قابلیت انتخاب CT با یک کلید فشاری
 • قابلیت انتخاب نمایش ولتاژهای فازی وخطی یا فرکانس با یک کلید فشاری
توضیحات بیشتر

MM3-4A

این دستگاه برای اندازه گیری و کنترل دما در محدوده ۵۰- درجه سانتی گراد الی ۱۵۰+ درجه سانتی گراد با استفاده از سنسور PT100 سه سیمه یا دوسیمه کاربرد دارد.

توضیحات بیشتر

ترموکنترولر با سنسور PT100 مدل TC1-1A

 • این دستگاه برای اندازه‌گیری ولتاژ های (خطی و فاز ی) و جریان و فرکانس در شبکه های سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های بسیار مهم این دستگاه، اندازه گیری True RMS می باشد توسط این ویژگی مقدار موثر واقعی اندازه گیری می‌شود حتی در شبکه هایی که بار سلفی یا خازنی بوده و دارای هارمونیک فراوان است.
 • True RMS
 • منوی ساده
 • دقت بالا در اندازه‌گیری
 • امکان قفل نمودن صفحه کلید
 • امکان انجام کالیبراسیون دیجیتال برای حذف خطا CT (برای هر فاز جداگانه)
توضیحات بیشتر

MM3-6A

همه محصولات