سامانه‌های حفاظت کاتدی فتوولتائیک

سامانه‌های حفاظت کاتدی فتوولتائیک

از آنجایی که بسیاری از ایستگاه‌های حفاظت کاتدی در نقاط دور افتاده قرار دارد، معمولاً برق‌رسانی به آن‌ها یکی از معضلات مهم طراحان و مجریان پروژه‌ها است. در این مواقع می‌بایست با صرف هزینه‌های بسیار زیاد و پذیرش اتلاف انرژی قابل توجه به ایستگاه مورد نظر برق‌رسانی شود یا طراح سامانه با صرف نظر از بسیاری از اصول و ضوابط سامانه‌های حفاظت کاتدی، محل نصب ایستگاه را به نقطه‌ای نزدیک به شبکه برق منتقل نماید

توضیحات بیشتر

سامانه‌های حفاظت کاتدی فتوولتائیک

همه محصولات