رله‌های حفاظتی

محافظ ولتاژ تک فاز (۳۲ آمپر) مدل SCR/D:

 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر افزایش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر کاهش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر دو فاز شدن
 • محافظت مصرف کننده های تکفـاز در برابـر فشار ناشی از قطـع و وصل متوالی بـرق
 • قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل
 • دارای یک خروجی با توان بالا
 • دارای چهار سیگنال نمایشگر

       – وصل خروجی  OUT
       – تأخیر در وصل  DLY
       – اضافه ولتاژ     O.V
       – کاهش ولتاژ    U.V

 

توضیحات بیشتر

محافظ ولتاژ تک فاز (۳۲ آمپر) مدل SCR/D

محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR/D

 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر افزایش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر کاهش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر دو فاز شدن
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر فشار ناشی از قطع و وصل متوالی برق
 • قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل
 • دارای یک رله یک کنتاکت C/O
 • دارای چهار سیگنال نمایشگر:
   – وصل خروجی OUT
   – تأخیر در وصل DLY
   – اضافه ولتاژ O.V
   – کاهش ولتاژ U.V
توضیحات بیشتر

محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR/D

­کنترل فاز میکروپروسسوری TMP/D:

 • تشخیص تغییر توالی فاز
 • تشخیص قطع یک فاز
 • تشخیص عدم تقارن ولتاژ به مقدار بیشتر از حد تنظیمی
 • تشخیص کاهش ولتاژ شبکه به مقدار کمتر از ٪۱± ۲۹۵ ولت با هیسترزیس ۱۰ ولت
 • تشخیص افزایش ولتاژ شبکه به مقدار بیشتر از ٪۱± ۴۴۰ ولت با هیسترزیس ۱۰ ولت 
 • قابلیت تنظیم تاخیر در وصل از ۰ تا ۲۴۰ ثانیه
 • دارای ۵ ثانیه تاخیر در قطع هنگام راه اندازی
 • دارای ۳ ثانیه تاخیر در قطع هنگام بروز خطا
 • قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ از ۵ تا ۳۰ درصد
 • دارای ۵ سیگنال برای نمایش وصل خروجی و خطاهای مختلف
توضیحات بیشتر

­کنترل فاز میکروپروسسوری مدل TMP/D

رله ارت فالت EFR:

 • تشخیص خطای نشتی جریان به زمین
 • حذف تاثیر هارمونیک سوم
 • روش آشکاری سازی Balance Core
 • تشخیص جریان نشتی در کابل های زیر زمینی، سیم پیچ الکتروموتورها و تابلوهای برق
 • تنظیم محدوده جریان نشتی از ۶ – ۰/۳ و ۲۰ – ۱ آمپر
 • زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از ۰/۵ تا ۱۰ ثانیه
 • دارای دو کلید TEST و RESET
 • دارای سه سیگنال نمایشگر

        – وصل تغذیه ورودی    PWR 

        – قطع شدن CT            CT

        – حالت خطا            FAULT

توضیحات بیشتر

رله ارت فالت مدل EFR

رله کنترل بار تک فاز مدل OLS20:

 • حفاظت جریانی مصرف کنندگان تک فاز
 • قابل استفاده برای مصرف کنندگان تا توان ۴ کیلو وات
 • قابلیت تنظیم جریان از ۵ تا ۲۰ آمپر
 • دارای دو عملکرد قفل شونده و اتوماتیک
 • دارای زمان قطع پس از اضافه جریان
 • دارای زمان وصل پس از رفع خطا
 • دارای سیگنالهای نمایشگر :
      اضافه جریان FAULT
      وصل خروجی OUT
توضیحات بیشتر

رله کنترل بار تک فاز مدل OLS20

رله کنترل بار دیجیتال مدلDLM/C:

 • حفاظت جریان مصرف کنندگان سه فاز و تک فاز
 • حفاظت پمپ های آب در برابر کارکرد خشک
 • جایگزین بسیار مناسب به جای بی متال
 • عدم وابستگی به دمای محیط
 • دارای رنج های متنوع جریانی:
 • ۰/۵ تا ۲۰ آمپر یا ۱۰ تا ۶۰ آمپر
 • تشخیص اضافه جریان طبق مقدار تنظیمی (بر اساس منحنی I2t)
 • تشخیص کاهش جریان طبق مقدار تنظیمی
 • تشخیص عدم تقارن جریان طبق مقدار تنظیمی
 • قابلیت نمایش جریان، مقادیر تنظیمی و پیغام های خطا
 • ۹ سیگنال نمایشگر برای اعلام وضعیت مختلف دستگاه
 • تنظیم حالت ریست دستی و اتوماتیک
 • قابلیت تغییر وضعیت رله برای کنتاکتور یا کلید شنت دار
توضیحات بیشتر

رله کنترل بار دیجیتال مدل DLM/C

Relay-SDRC

رله محافظ تک فاز مدل SDR/C:

 • محافظت در برابر کاهش یا افزایش ولتاژ شبکه
 • محافظت در برابر دو فاز شدن شبکه تک فاز
 • قابل استفاده برای تمامی مصرف کنندگان تک فاز تا ۶ کیلو وات
 • دارای تایمر ضربه گیر
 • دارای نمایشگر 7Segment برای نمایش:

          – U=220: ولتاژ شبکه

          – T=180: تأخیر در وصل

 • دارای سیگنال های:

        – RED

            – ON: Fault ولتاژ کمتر یا بیشتر از حد مجاز (روشن)

            – Delay:BLINK  تأخیــر در وصل (بصورت چشمک زن)

        – GREEN

           – OUT: نمایشگر وصل خروجی

           – دارای یک کلید برای انتخاب زمان تاخیر در وصل

                – حفاظت لوازم خانگی (۶۰ ثانیه)

                – حفاظت کولر گازی (۱۸۰ ثانیه)

توضیحات بیشتر

رله محافظ تک فاز مدل SDR/C

کنترل سطح مایعات (فلوتر) مدل LMR/C

 • کنترل پمپ‌ها
 • حفاظت پمپ‌های شناور در برابر کار کردن خشک (بدون آب)
 • جلوگیری از سرریزشدن مخازن
 • پرکردن و خالی کردن اتوماتیک مخازن
 • تشخیص قابلیت هدایت مایعات
توضیحات بیشتر

کنترل سطح مایعات (فلوتر) مدل LMR/C

رله افزایش ولتاژ مدل OVM:

 • تشخیص‭ ‬افزایش ‬ولتاژ‬‬
 • تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬ولتاژ‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ٪۲۰‭‬ ‬تا‭ ‬٪‭۱۲۰ ‬حد‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭

          نمایشگر تغذیه ‬ورودی ‭ ‬PWR‬‬

         – نمایشگر حالت خطا ‭ ‬FAULT‬‬

توضیحات بیشتر

رله افزایش ولتاژ مدل OVM

محافظ تک فاز (توان بالا) مدل SDR:

 • محافظت در برابر کاهش ولتاژ شبکه
 • محافظت در برابر افزایش ولتاژ شبکه
 • محافظت در برابر دوفاز شدن شبکه تک فاز
 • قابل استفاده برای تمامی مصرف کنندگان تک فاز تا ۶ کیلو وات
 • دارای تایمر ضربه گیر
 • دارای نمایشگر Segment7 برای نمایش:

         220=U: ولتاژ شبکه

         240=T: تأخیر در وصل

 • دارای سیگنال های:

         – RED

           ON:Fault  ولتاژ کمتر یا بیشتر از حد مجاز (روشن)

           BLINK: Delay تأخیر در وصل (بصورت چشمک زن)

         – GREEN

           OUT: نمایشگر وصل خروجی

توضیحات بیشتر

محافظ تک فاز (توان بالا) مدل SDR

کنترل فاز با تاخیر در قطع مدل TDP:

 • کنترل فاز
 • با تاخیر در قطع
 • حفاظت موتور در برابر اختلالات شبكه
 • تشخیص تغییر توالی فاز
 • تشخیص كاهش ولتاژ شبكه
 • تشخیص قطع یك فاز
 • تشخیص عدم تقارن ولتاژ
 • قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا
 • قابلیت تنظیم زمان قطع هنگام بروز خطا
 • قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
توضیحات بیشتر

کنترل فاز با تاخیر در قطع مدل TDP

کنترل فاز ASN

 • حفاظت‭ ‬الکترو‭ ‬موتورها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬
 • قطع‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬خطاهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • شوک‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‭ ‬متوالی‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توضیحات بیشتر

کنترل فاز (در قالب ۳ مینیاتور) مدل ASN/C

رله کاهش ولتاژ مدل UVM:

 • تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‬‬
 • تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬ولتاژ‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ٪‭‬۵ ‬تا‭ ‬٪‭۱۰۰ ‬حد‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭

          نمایشگر تغذیه ‬ورودی ‭ ‬PWR‬‬

          – نمایشگر حالت خطا ‭ ‬FAULT‬‬

توضیحات بیشتر

رله کاهش ولتاژ مدل UVM

کنترل فاز+ کنترل بار مدل MMP:

 • حفاظت ولتاژ
  – تشخیص تغییر توالی فاز
  – تشخیص افزایش ولتاژ شبکه
  – تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
  – تشخیص قطع یک فاز
  – قابلیت تنظیم عدم تقارن ولتاژ سه فاز
  – قطع سریع در هنگام بروز خطا
 • حفاظت جریان
  – جایگزین بی متال
  – قابلیت تنظیم جریان
  – قابلیت تنظیم زمان قطع
  – دارای دو عملکرد قفل شونده و اتوماتیک
 • قابلیتهای ویژه
  – قابلیت تنظیم زمان وصل پس از رفع خطا
  – محافظت موتور در برابر اختلالات شبکه
  – دارای سیگنالهای نمایشگر:
      – .SEQU: تغییر توالی فاز
      – O.V: افزایش ولتاژ (بیشتر از ۴۴۰ ولت)
      – U.V: کاهش ولتاژ (کمتر از ۳۰۰ ولت)
      – ASY.V: عدم تقارن ولتاژ (قابل تنظیم از ۵ تا ۲۰ درصد)
      – O.C: اضافه جریان (در رنجهای ۳۰،۱۶،۵ و ۶۰ آمپر)
      – OUT: وصل خروجی (قابل تنظیم از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه)
توضیحات بیشتر

کنترل فاز+ کنترل بار مدل MMP

سوپر کنترل فاز SPR

 • محافظت در برابر قطع فاز شبکه
 • محافظت در برابر اتصال ناقص کنتاکتور
 • محافظت در برابر افت ولتاژ شبکه
 • محافظت در برابر جابجائی فازها
 • تشخیص قطع فاز در سمت شبکه فشار قوی
 • محافظت در برابر عدم تقارن ولتاژ شبکه ۵٪ الی ۲۰٪
 • تأخیر در قطع (هنگام وقوع خطا) ثابت ۰/۵ ثانیه
 • تأخیر در وصل، قابل تنظیم از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
 • دارای ۴ سیگنال نمایشگر:
  OUT:     وصل رله خروجی 
  .SEQU:  عدم توالی فازها 
  .VOLT:  کاهش ولتاژ شبکه 
  V.ASY:  عدم تقارن ولتاژ یا قطع فاز
توضیحات بیشتر

سوپر کنترل فاز SPR

رله کنترل فاز مدل DSN/C:

 • تشخیص تغییر توالی فاز
 • تشخیص قطع یک فاز
 • تشخیص افزایش نامتقارنی ولتاژ بـه مقدار بیشتر از حد تنظیمی
 • تشخیص کاهش ولتاژ شبکه بــه مقدار کمتر از حد تنظیمی
 • تشخیص افزایش ولتاژ شبکه بــه مقدار بیشتر از حد تنظیمی
توضیحات بیشتر

رله کنترل فاز مدل DSN/C

OCM اور کارنت تشخیص اضافه جریان:

 • محافظت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اضافه‭ ‬جریان‬‬‬‬
 • قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدارهای‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا ‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬
 • تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬٪‭۲۰ ‬تا‭ ‬٪۱۲۰‭ ‬حد ‬جریان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‭:‬‬‬‬‬ ولتاژ‭ ‬ورودی ‭ ‬PWR‬‬/ حالت‭ ‬خطا ‭ ‬FAULT‬‬
توضیحات بیشتر

رله افزایش جریان (با تغذیه AC یا DC) مدل OCM

رله کنترل بار OLM:

 • جایگزین بی متال
 • مدار الکترونیکی با عمر بسیار زیاد
 • دقیق و مطمئن در تمامی شرایط
 • عدم وابستگی به دمای محیط
 • بدون استهلاک مکانیکی
 • قابل استفاده برای مصرف کننده های سه فاز و تک فاز
 • دارای رنج‌های متنوع جریانی ۵-۱، ۱۰-۴، ۱۵-۶، ۳۰-۱۲، ۶۰-۲۴، ۵۰-۵ آمپر
 • قابلیت تنظیم زمان تأخیر در قطع توسط دسته DELAY
 • قابلیت تنظیم جریان توسط دسته AMPERS
 • دارای دو حالت عملکرد قفل شونده و اتو‌ماتیک (توسط ترمینال‌های K1 و K2)
 • دارای دو سیگنال نمایشگر

           – حالت خطا FAULT 

           – وصل خروجیOUT 

توضیحات بیشتر

رله کنترل بار OLM

TPR کنترل فاز ۶ LED با قابلیت تنظیم آن در ولتاژ:

 • محافظت‭ ‬موتور‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یک‭ ‬فاز‬‬‬
 • قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬
 • قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
 • قابلیت‭ ‬تنظیم‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
 • قطع‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬۶‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر‬‬‬
  PWR‭ -‬: تغذیه‭ ‬ورودی‬‬‬
  OUT‭‬‭ -‬: وصل‭ ‬خروجی‭) ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۵‭/‬۰‭ ‬تا‭ ‬۴۰‭ ‬ثانیه‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  :‬SEQU‭‬‭ –‬عدم‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
  U‭.‎‬V‭‬‭ -‬: کاهش‭ ‬ولتاژ ‭)‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۵‭ ‬تا‭ ‬۲۰‭ ‬درصد‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  O‭.‎‬V‭‬‭ -‬: افزایش‭ ‬ولتاژ‭‬ (بیشتر از ‭ (تلو ۴۴۰
  – ASY.V :تقارن‭ ‬ولتاژ ‭)‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۵‭ ‬تا‭ ‬۲۰‭ ‬درصد‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توضیحات بیشتر

کنترل فاز ۶ LED مدل TPR

تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬جریان ‬‬UCM:

 • تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬جریان‬‬
 • قابل‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬مدارهای‭ ‬تک‭ ‬فاز‭ ‬یا‭ ‬DC‬‬‬‬‬‬‬
 • تنظیم‭ ‬محدوده‭ ‬جریان‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ %‬۵‭ ‬تا‭ %‬۱۰۰‭ ‬حد‭ ‬جریان‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • زمان‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬قطع‭ ‬رله‭ ‬قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۰/۱۵‭ ‬تا‭ ‬۱۰‭ ‬ثانیه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬دو‭ ‬سیگنال‭ ‬نمایشگر:‬‬‬

        – ولتاژ‭ ‬ورودی ‭ ‬PWR‬‬

        – حالت‭ ‬خطا ‭ ‬FAULT‬‬

توضیحات بیشتر

رله کاهش جریان (با تغذیه AC یا DC) مدل UCM

کنترل سطح مایعات فلوتر الکترونیکی LMR:

 • کنترل پمپ‌ها
 • حفاظت پمپ‌های شناور در برابر کار کردن خشک (بدون آب)
 • جلوگیری از سر ریز شدن مخازن
 • پر کردن اتوماتیک مخازن
 • تشخیص قابلیت هدایت مایعات
توضیحات بیشتر

کنترل سطح مایعات ( فلوتر) مدل LMR

ترانسفورمرکوربالانس مدل CBCT:

 • آشکار ساز خطای نشت جریان
 • ایزوله از شبکه فشار قوی
 • قابل کالیبره شدن با کلیه ارت فالت های خارجی
 • با قطر داخلی ۴، ۸، ۱۴ و ۲۸ سانتیمتر
توضیحات بیشتر

ترانسفورمرکوربالانس مدل CBCT

کنترل فاز ASN:

 • حفاظت‭ ‬الکترو‭ ‬موتورها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬اختلالات‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • شخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬کاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبکه‬‬‬‬‬‬
 • قطع‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬وصل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • حفاظت در برابر شوک ناشی از قطع و وصل متوالی برق
 • دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬خطاهای‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬عادی‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توضیحات بیشتر

کنترل فاز مدل ASN

 رله ارت فالت باتری مدل BFR:

 • تشخیص خطای نشتی قطب مثبت به زمین
 • تشخیص خطای نشتی قطب منفی به زمین
 • دارای دو رله مجزا برای خطاهای فوق
 • دارای دو سیگنال نمایشگر
 • اتصال مثبت باتری به زمین   B+
 • اتصال منفی باتری به زمین    B-
توضیحات بیشتر

رله ارت فالت باتری مدل BFR

محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR:

 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر افزایش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر کاهش ولتاژ شبکه
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر دو فاز شدن
 • محافظت مصرف کننده های تکفاز در برابر فشار ناشی از قطع و وصل متوالی برق
 • قابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل از یک تا سه دقیقه
 • دارای یک رله یک کنتاکت C/O
 • دارای چهار سیگنال نمایشگر
 • وصل تغذیه ورودی INPUT
 • ولتاژ غیرمجاز FAULT
 • زمان تأخیر در وصل DELAY
 • وصل خروجی OUT
توضیحات بیشتر

محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR

رله کنترل فاز بدون نول TPM:

 • تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬
 • قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی،‭ ‬حالت‭ ‬عادی (‬وصل‭ ‬خروجی‭(‬‭‬، توالی‭ ‬فاز،‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز،‭ ‬افت‭ ‬ولتاژ،‭ ‬افزایش‭ ‬ولتاژ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
توضیحات بیشتر

رله کنترل فاز بدون نول مدل TPM

کنترل فاز ASN طرح کتابی:

 • تشخیص‭ ‬تغییر‭ ‬توالی‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬قطع‭ ‬یك‭ ‬فاز‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬عدم‭ ‬تقارن‭ ‬ولتاژ‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • تشخیص‭ ‬كاهش‭ ‬ولتاژ‭ ‬شبكه‬‬‬‬‬‬
 • قابلیت‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رفع‭ ‬خطا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • دارای‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬نمایشگر‭ ‬تغذیه‭ ‬ورودی،‭ ‬حالت‭ ‬عادی (وصل خروجی) توالی فاز، عدم تقارن ولتاژ سه فاز، افت ولتاژ، افزایش ولتاژ
توضیحات بیشتر

کنترل فاز مدل ASN

همه محصولات