رله‌های ابزار دقیق

ترانسدیوسر ولتاژی TRI:

مبدل سیگنالهای ولتاژی AC یا DC به سیگنالهای کنترلی

0-20mA, 4-20mA, 0-10V) DC)

توضیحات بیشتر

ترانسدیوسر جریان مدل TRI

ترانسدیوسر ولتاژی TRU:

مبدل سیگنالهای ولتاژی AC یا DC به سیگنالهای کنترلی

0-20mA, 4-20mA, 0-10V) DC)

توضیحات بیشتر

ترانسدیوسر ولتاژی مدل TRU

همه محصولات