حفاظت کاتدی مخازن و وسل‌های دفنی

حفاظت کاتدی مخازن و وسل‌های دفنی

یکی از معضلات موجود در صنایع نفت و گاز، خوردگی بدنه خارجی مخازن دفنی است که سالیانه خسارات بسیاری را به این صنایع تحمیل می‌کند. حفاظت کاتدی بدنه مخازن به عنوان روش مکمل پوشش جهت جلوگیری از این نوع خوردگی بکار می‌رود. نوع و ضخامت پوشش مورد استفاده بر بدنه خارجی مخازن دفنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و تعیین کننده مقدار جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی است. حفاظت کاتدی بدنه مخازن دفنی به دو روش آند فداشونده  و تزریق جریان انجام می‌شود.

توضیحات بیشتر

حفاظت کاتدی مخازن و وسل‌های دفنی

همه محصولات