حفاظت کاتدی مخازن روزمینی

حفاظت کاتدی کف خارجی مخازن

یکی از معضلات موجود در صنایع نفت و گاز، خوردگی کف خارجی مخازن روزمینی است که سالیانه خسارات بسیاری را به این صنایع تحمیل می‌کند. حفاظت کاتدی کف خارجی مخازن به عنوان روش مکمل پوشش جهت جلوگیری از این نوع خوردگی به کار می‌رود. حفاظت کاتدی کف مخازن روزمینی به دو روش آند فداشونده  و تزریق جریان انجام شده و می‌تواند به صورت موقت (کوتاه مدت) یا دائمی (بلند مدت) باشد. در روش حفاظت کاتدی با استفاده از آند فداشونده بسته به مقاومت ویژه الکتریکی خاک معمولاً از آندهای منیزیم یا روی همراه با پشت‌بند استفاده می‌شود.

توضیحات بیشتر

حفاظت کاتدی کف خارجی مخازن

حفاظت کاتدی داخلی مخازن

خوردگی داخلی مخازن روزمینی یکی از معضلاتی است که سالیانه خسارات بسیاری را به صنایع نفت و گاز تحمیل می‌کند. حفاظت کاتدی داخلی مخازن به عنوان روش مکمل پوشش و یا گاهی مستقل به منظور جلوگیری از خوردگی بکار می‌رود. نوع و ضخامت پوشش مورد استفاده در مخازن روزمینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و تعیین کننده مقدار جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی است. حفاظت کاتدی داخلی مخازن روزمینی به دو روش آند فداشونده  و تزریق جریان انجام می‌شود که روش آند فداشونده متداول‌تر است. در روش حفاظت کاتدی با استفاده از آند فداشونده بسته به نوع الکترولیت، مقاومت ویژه الکتریکی آن، اشتعال‌زا بودن یا نبودن الکترولیت و غیره از آندهای آلومینیم، روی و منیزیم استفاده می‌شود.

توضیحات بیشتر

حفاظت کاتدی داخلی مخازن

همه محصولات