حفاظت کاتدی بتن مسلح

با توجه به رشد فزاینده ساخت و ساز و استفاده از سازه‌های بتن مسلح در صنایع، با مرور زمان اثرات کاهش استحکام و تخریب در این سازه‌ها نمود یافته که این عارضه با افزایش عمر سازه باعث وارد آمدن آسیب‌های جانی و مالی جبران ناپذیری خواهد شد.

توضیحات بیشتر

حفاظت کاتدی بتن مسلح

همه محصولات