حفاظت آندی

عملکرد سامانه حفاظت آندی

حفاظت آندی نوعی حفاظت از خوردگی فلزات از طریق پایدار نمودن لایه اکسید پسیو روی سطح آن‌هاست. در این روش برخلاف روش حفاظت کاتدی که به سازه جریان تزریق می‌شود، از سازه جریان کشیده شده تا جایی که لایه پسیو فلز پایدار شود، سپس جریان‌گیری با میزان بسیار کمی ادامه می‌یابد تا پایداری لایه پسیو حفظ شده و خوردگی به حداقل میزان خود کاهش یابد.

توضیحات بیشتر

عملکرد سامانه حفاظت آندی

پتانسیواستات‌های حفاظت آندی

پتاسیواستات یکی از اجزای اصلی سامانه حفاظت آندی است که وظیفه فیدبک گرفتن پتانسیل از الکترود مرجع، نگهداری پتانسیل در بازه مشخص از طریق تغییرات جریان و تزریق جریان را برعهده دارد.

توضیحات بیشتر

پتانسیواستات‌های حفاظت آندی

کاتدهای حفاظت آندی

کاتد یکی از اجزای اصلی سامانه حفاظت آندی است که وظیفه کامل نمودن مدار را برعهده دارد. کاتد حفاظت آندی باید در برابر خوردگی مقاومت خوبی داشته و بسته به نوع محیط خورنده می‌تواند ترکیب شیمیایی متفاوتی داشته باشد.

توضیحات بیشتر

کاتدهای حفاظت آندی

الکترودهای مرجع حفاظت آندی

الکترود مرجع یکی از اجزای اصلی سامانه حفاظت آندی بوده که علاوه بر پایداری پتانسیل در محیط خورنده، باید در برابر خوردگی هم مقاوم باشد. این الکترود بسته به نوع محیط خورنده می‌تواند ترکیب شیمیایی متفاوتی داشته باشد.

توضیحات بیشتر

الکترودهای مرجع حفاظت آندی

حفاظت آندی مخازن حمل، فرایند و ذخیره‌سازی اسید

اکثر کاربرد حفاظت آندی در مخازن حمل (کامیون‌ها، قطارها، قایق‌ها و …)، فرایند و ذخیره‌سازی اسیدها و بخصوص اسید سولفوریک بوده که بیشتر از سایر مواد شیمیایی در سراسر جهان تولید می‌شود. حفاظت آندی در حفظ کیفیت محصول از طریق کاهش حذف فلز توسط محلول خورنده، افزایش طول عمر مخازن و اجازه کاربرد آلیاژهایی با قیمت پایین‌تر، عملکردی موفق داشته است. مطالعات عملی نشان داده‌اند که سرعت خوردگی در مخازن در حالت حفاظت آندی شده نسبت به حفاظت نشده حدود ۱۰ برابر کاهش می‌یابد.

توضیحات بیشتر

حفاظت آندی مخازن حمل، فرایند و ذخیره‌سازی اسید

حفاظت آندی مبدل‌های حرارتی اسید

حفاظت آندی مبدل‌های حرارتی اسید یکی دیگر از کاربردهای حفاظت آندی است. حفاظت آندی می‌تواند پوسته و لوله، اسپیرال و مبدل‌های نوع صفحه‌ای را شامل شود. مطالعات عملی نشان داده‌اند که سرعت‌های خوردگی در حالت حفاظت نسبت به سرعت‌های بدون حفاظت از بیش از (۲۰۰mpy‏) 5mm/year به کمتر از (۱mpy‏) 0,025mm/year کاهش یافته و ارزش قابل توجهی ناشی از افزایش طول عمر و تولید اسید با خلوص بالاتر توسط کاربرد مبدل‌های حرارتی حفاظت آندی شده حاصل می‌شود.

توضیحات بیشتر

حفاظت آندی مبدل‌های حرارتی اسید

حفاظت آندی کارخانجات خمیر کاغذ و کاغذسازی

یکی از کاربردهای حفاظت آندی، حفاظت از دایجسترهای گروهی در فرایند کرافت (Kraft Process) کارخانجات کاغذسازی است. فرایند کرافت فرایندی برای تبدیل چوب به خمیر چوب کاغذسازی است که اغلب شامل فیبرهای سلولزی خالص و ترکیب اصلی کاغذ می‌باشد. اکنون چندین کاربرد تجاری حفاظت آندی به منظور حفاظت دایجسترهای گروهی و پیوسته و مخازن ذخیره‌سازی مایع کرافت وجود دارد.

توضیحات بیشتر

حفاظت آندی کارخانجات خمیر کاغذ و کاغذسازی

همه محصولات