آنتی فولینگ

آندهای آنتی فولینگ

آندهای مسی سامانه آنتی‌فولینگ وظیفه آزادسازی یون‌های مس و آندهای آلومینیمی این سامانه مسئولیت تولید هیدروکسید آلومینیم را بر عهده دارند. اندازه (قطر و طول) آندها براساس سرعت آب دریا (دبی آب ورودی)، عمر طراحی پیش‌بینی شده و در نظر گرفتن برنامه زمانبندی تعمیرات و نگهداری یا حوضچه خشک برای شناورها تعیین می‌شود. آندها می‌توانند با استفاده از تجهیزات کمکی شامل فلنچ‌های فولادی، غلاف‌های فولادی و … نصب شوند.

توضیحات بیشتر

آندهای آنتی فولینگ

تابلوهای کنترل آنتی فولینگ

تابلوهای کنترل سامانه آنتی‌فولینگ، در محدوده وسیعی از شناورها با ابعاد مختلف، قابل استفاده می‌باشند. این تابلوها شامل یک جعبه‌ فولادی ضد گرد و غبار و رطوبت با IP مورد نیاز بوده و جریان الکتریکی را به سمت آندها تزریق می‌کند. ‌ مدار هر آند، میزان جریان تزریق شده به سمت آند را تنظیم می‌نماید.

توضیحات بیشتر

تابلوهای کنترل آنتی فولینگ

عملکرد سامانه آنتی‌فولینگ

هدف از بکارگیری سامانه آنتی‌فولینگ (ضد خزه)، جلوگیری از انسداد در مدخل‌های ورودی، سامانه‌های خنک‌کننده و سامانه‌های تزریق آب دریا است که در اثر تشکیل ارگانیزم‌های دریایی عمدتاً بارناکل‌ها و ماسل‌ها ایجاد می‌شود.

توضیحات بیشتر

عملکرد سامانه آنتی‌فولینگ

همه محصولات