MM3-4A

  • مولتی‭ ‬متر‭ ‬سه‭ ‬فاز‬‬‬ ‭ ‬۴‭ ‬نمایشگر‬‬ MM4-4A
  • این دستگاه برای اندازه‌گیری ولتاژ های فاز و خط و جریان‌های فازی و همچنین فرکانس مصرف‌کننده در شبکه‌های سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • True RMS
  • منوی ساده
  • دقت بالا در اندازه‌گیری
  • دارای ۴ ردیف نمایشگر
  • قابلیت انتخاب CT با یک کلید فشاری
  • قابلیت انتخاب نمایش ولتاژهای فازی وخطی یا فرکانس با یک کلید فشاری


اصول کار

ابتدا برق دستگاه را به ترمینال‌های A1 و A2 وصل کنید. پس از نصب ترانس جریان (CT ) مورد نظر، تنظیم ترانس جریان (CT ) توسط کلید CT برروی دستگاه انجام می گیرد. در این حالت با فشردن کلید CT، کلمه CT در نمایشگر اول سمت چپ دستگاه نمایش داده می‌شود و نمایشگر پایین ضریب تبدیل ترانس جریانی که مورد نظر شماست را نمایش می‌دهد. پس از انتخاب ترانس جریان مورد نظر دکمه CT را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا دستگاه تنظیمات شما را ذخیره کند. در این حالت نمایشگر اول کلمه را نمایش می‌دهد و با رها کردن کلید دستگاه به حالت نمایش جریان برمی‌گردد.

توجه: اگر دستگاه وارد منوی تنظیم CT شود و برای ۱۰ ثانیه کلید CT فشرده نشود دستگاه بدون ذخیره مقادیر به حالت نمایش جریان بر می‌گردد.

برای قرائت ولتاژ می توانید از ترمینال‌های MP، R، S و T پشت دستگاه استفاده کنید. برای انتخاب ولتاژ هر فاز یا سه فاز یا فرکانس میتوانید از کلید V/Fبر روی دستگاه استفاده کنید که با انتخاب هر حالت چراغ مربوطه به آن روشن می‌شود.

نصب و راه اندازی

ترمینال‌های A1 وA2: این ترمینال‌ها ورودی ۲۲۰ ولت و برای تغذیه دستگاه می باشد.

CT  R: برای اتصال ترانس جریان (CT ) فاز R می باشد.

CT  S: برای اتصال ترانس جریان (CT ) فاز S می باشد.

CT  T: برای اتصال ترانس جریان (CT ) فاز T می باشد.

R: برای اتصال فاز R می باشد.

S: برای اتصال فاز S می باشد.

T: برای اتصال فاز T می باشد.

MP: برای اتصال نول می باشد.

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه:  ۱۸۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب

فرکانس تغذیه:  ۵۰ یا ۶۰ هرتز

محدوده اندازه گیری ولتاژ:  ۵۰ تا ۵۰۰ ولت متناوب

دقت در اندازه گیری ولتاژ:   ۱ ± ولت   کلاس ۰.۵

محدوده ورودی جریان:بدون ترانس جریان ۰ تا ۱۰ آمپر

محدوده ترانس جریان: ۵۰ به ۵ تا ۴۰۰۰ به ۵ آمپر

دقت در اندازه گیری جریان:

CT های کوچکتر از۵۰ آمپر۱/۰ ± آمپر

CT  های بزرگتر از ۵۰ آمپر ۱ ± آمپر

محدوده اندازه گیری فرکانس: ۰ تا ۱۰۰ هرتز

دقت در اندازه گیری فرکانس: ۱ ± هرتز

دمای عملکرد:  ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد

رطوبت:  ۹۰ %