رله کنترل فاز مدل DSN/C

رله کنترل فاز مدل DSN/C:

 • تشخیص تغییر توالی فاز
 • تشخیص قطع یک فاز
 • تشخیص افزایش نامتقارنی ولتاژ بـه مقدار بیشتر از حد تنظیمی
 • تشخیص کاهش ولتاژ شبکه بــه مقدار کمتر از حد تنظیمی
 • تشخیص افزایش ولتاژ شبکه بــه مقدار بیشتر از حد تنظیمی


اصول کار:

 • در صورت روشن بودن 2,LEDL1، ولتاژ فاز L1 و L2 نمایش داده می شود.
 • در صورت روشن بودن 3,LEDL2، ولتاژ فاز L2 و L3 نمایش داده می شود.
 • در صورت روشن بودن 1,LEDL3، ولتاژ فاز L3 و L1 نمایش داده می شود.
 • در صورت روشن بودن همزمان LED های  3,L2L1, L مقدار نمایش داده شده عدم تقارن ولتاژ است.
 • در صورت عدم بروز خطا پس از شمارش زمان تاخیر در وصل on ،رله وصل (ترمینال ۱۵ بــه ۱۸ وصل می شود) و LED سبز OUT روشن می شود.
 • در صورت بروز خطا ابتدا سیگنال خطای مربوطه روشن و پس از شمارش زمان تاخیر در قطع oF ، رله داخلی قطع (ترمینال ۱۵ به ۱۶ وصل می شود) و LED سبز OUT خاموش می شود.

سیگنال های دستگاه:

 • OUT: حالت عادی و وصل رله
 • H.U: خطای افزایش ولتاژ شبکه
 • U.L: خطای کاهش ولتاژ شبکه
 • P.S: خطای جا به جایی فازها
 • P.F: خطای قطع فاز یا قطع نول
 • ASY: خطای عدم تقارن ولتاژ

مشخصات فنی:

 • ولتاژ تغذیه: ۳۸ ولت متناوب ۴ سیمه ۲۰± درصد
 • فرکانس شبکه: ۵۰ هرتز، ۵± هرتز
 • تلفات داخلی: حدود ۳ وات
 • درجه حفاظت دستگاه IP20:مطابق با استاندارد IEC60529
 • دمای کاری: ۲۰– تا ۶۰+ درجه سانتیگراد
 • رطوبت کاری: ۱۵% تا ۸۵%
 • نوع نصب: FlushMounted :و DINRail مطابق با استاندارد IEC60715
 • کلاس عایقی: CLASS II

مشخصات رله خروجی:

 • رله خروجی: یک کنتاکت C/O­
 • جریان کنتاکت: ۶ آمپر، ۲۲۰ ولت متناوب

                            ۶ آمپر، ۲۸ ولت مستقیم

ابعاد دستگاه: 

استانداردها:

 • EN60255-22
 • EN60255-25
 • EN60255-27
 • EN61000-3
 • IEC60255-22
 • IPCA610-C

گواهینامه ها:

 • ISO9001
 • ISO14001
 • ISO45001
 • HSE-MS
 • IMS

در صورت نیاز به اطلاعات نصب و راه اندازی به بروشور (کاتالوگ) مراجعه نمایید.