یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

۲۵ آبان ۱۳۹۸

شرکت برنا الکترونیک شما را به بازدید از غرفه خود در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان دعوت می نماید.تاریخ: ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ ساعت: ۹ تا ۱۷ مکان: اهواز، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان، سالن خرمشهر