یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

۲۵ آبان ۱۳۹۸

شرکت برنا الکترونیک شما را به بازدید از غرفه خود در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان دعوت می نماید.زمان برگزاری: ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: اهواز، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان، سالن خرمشهر

ساعت بازدید: ۹ الی ۱۷