کوپن‌های خوردگی

کوپن‌های خوردگی

کوپن های کاهش وزن امکان اندازه گیری کمی نرخ خوردگی سازه در یک سیستم پایش خوردگی را مهیا می سازند. همچنین، در برخی شرایط تخریب مورفولوژیکی را  می توان به عاملی خاص نسبت داد. کوپن های خوردگی در اندازه ها و انواع متنوعی موجود می باشند. اندازه و شکل کوپن ها براساس نوع نگهدارنده مورد استفاده، اندازه خط، و جهت قرارگیری تعیین می شود.


کوپن های برنا الکترونیک ممهور به مشخصات کوپن شامل: شماره سریال، جنس، ابعاد و وزن با دقت ۴ رقم اعشار بوده و هر یک در بسته بندی آغشته به ممانعت کننده فاز بخار با عمر ۱ ساله در پاکت های درز گیری و پلمب شده نگهداری می شوند.

سطح کوپن های استاندارد برنا الکترونیک سند بلاست شده و کوپن های استریپ به همراه واشر های عایق کننده ارائه می شوند. سطوح با آماده سازی های سطحی دیگر مانند پولیش شده، صیقلی و یا با زبری سطحی بالاتر طبق سفارش موجود می باشند. کوپن ها با تمامی جنس ها و ابعاد درخواستی قابل ساخت می باشند. همچنین این شرکت آمادگی دارد کوپن ها را براساس استاندارد و صرفا براساس متریال ارسالی خود کارفرما مانند لوله مشابه اجرا شده، تولید نماید.

 

کوپن‌های خوردگی

 

شرکت برنا الکترونیک قابلیت تولید انواع کوپن های خوردگی با جنس، ابعاد و مشخصات مختلف بر اساس استانداردهای بین المللی و مطابق درخواست مشتری را دارا می باشد.

خدمات مهندسی آنالیز نتایج کوپن های خوردگی

با توجه به وقوع انواع مختلف خوردگی بر روی کوپن ها، میزان خوردگی محاسبه شده به بندرت همانند خوردگی مشاهده شده در سیستم می باشد، چراکه فاکتورهای زیادی تاثیرگذار می باشند. اطلاعات به دست آمده از نتایج کوپن های خوردگی، پراب های خوردگی و آنالیزهای آزمایشگاهی شرایط خوردگی سیستم مشخص می گردد. تصمیم نهایی جهت شرایط عملیاتی تجهیزات، تخمین عمر باقیمانده و نیاز به انجام عملیات شیمیایی مانند تزریق بازدارنده های خوردگی و همچنین میزان تزریق آنها بر روی سیستم در صورت استفاده از اطلاعات اولیه مناسب بدست آمده از پایش خوب قابل اطمینان می باشد.

شرکت برنا الکترونیک آماده ارائه آنالیز کوپن هایی که در سرویس قرار گرفته اند، شامل وزن کشی مجدد دقیق، آنالیز ظاهر کوپن و پیتینگ، و محاسبه نرخ خوردگی mpy در گزارشی تحلیلی می باشد.