کابل مستقیم

 • ابعاد کم حجم
 • امکان مشاهده داخل مفصل  قبل از ریخته گری
 • قالبهای پلاستیکی شفاف ضد ضربه با کیفیت بالا
 • مناسب برای عملیات های فوری
 • صرفه جوی در زمان و هزینه به واسطه مونتاژ سریع و آسان
 • دهانه پر کننده بزرگ به منظور تسهیل ریخته گری
 • مقاوم دربرابر عوامل شیمیایی
 • مقاوم در برابر عناصر قلیایی خاکی
 • پایدار در برابر اشعه uv
 • ضد آب در طول و تقاطعات
 • دارای عایقی الکتریکی بالا
 • مقاومت مکانیکی بالا


موارد کاربری

 • فضاهای بسته
 • فضاهای باز
 • زیر زمین
 • درون آب
 • کانال ها

مصارف مخابراتی 

 • U0/U(Um)0.‎6/1 (1.‎2)‎Kv برای کابل های چند رشته 
 • U0/U(Um)0.‎6/1 (5)‎Kv   برای کابل های تک رشته 

 

 

Pair Cable outer Dia Dimention‪(mm)‬ TYPE CODE
15 4to20 150L 38H  29D BM 10
20 6to24 190L  50H  36D BM 11
30 14to35 260L  63H  47D BM 12
70 16to43 360L  75H  55D BM 13
150 20to44 360L  80H  75D BM 14
240 35to65 530L  140H  110D BM 15
400 45to80 700L  160H  125D BM 16

 

 

Pair Cable outer dia Dimention‪(mm)‬ TYPE CODE
20 6to24 190L  50H  36D BM 11