نگهداری و تعمیرات

پس از نصب و راه‌اندازی سامانه‌های حفاظت کاتدی، پایش و بازرسی‌های دوره‌ای آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با گذشت زمان مشخصات الکترولیت، شرایط محیطی و پارامترهای پوشش سازه‌های در تماس با الکترولیت دچار تغییرات عمده‌ای می‌گردد، که این تغییرات در عملکرد سامانه‌های حفاظت کاتدی تأثیر زیادی دارد.


لذا پایش و بررسی پوشش‌ها و عملکرد سامانه‌های حفاظت کاتدی در جلوگیری از خوردگی سازه‌ها نقش به سزایی دارد. برخی از اقدامات قابل انجام در این زمینه عبارتند از:

  • بررسی پوشش‌ها با استفاده از روش‌های C-Scan، DCVG، Holiday Detector و ...
  • نصب GPS Interrupter و قرائت ولتاژ On/Off سازه‌های تحت حفاظت
  • بررسی جریان‌های نشتی، سرگردان، القایی و ... با بکارگیری روش‌هایی مانند CIPS، Cell to Cell و ...
  • پایش از راه دور سامانه‌های حفاظت کاتدی به وسیله خطوط تلفن ثابت، GPRS، موبایل و ...

 

شرکت برناالکترونیک با داشتن بیش از ۳۰ سال سابقه درخشان در زمینه حفاظت کاتدی، آمادگی خود را جهت نگهداری و تعمیرات سامانه‌های حفاظت کاتدی سازه‌ها و تجهیزات در صنایع مختلف اعلام می‌دارد.

همه ی محصولات