مقاومت شارژ و دشارژ باتری و خازن

مقاومت شارژ و دشارژ باتری و خازن

اصولا المان های بنیادی صنعت برق که در آنها انرژی به گونه های متفاوت ذخیره می گردد می بایست تحت پروسه شارژ و دشارژ دوره ای با رعایت یک منحنی مشخص قرار گیرند.


دومورد مهم از این تجهیزات باتری ها و خازن های صنعتی می باشند.

سازندگان باتری ها و خازنهای صنعتی به منظور افزایش کارایی و جلوگیری از کاهش عمر این تجهیزات دستورالعملی ارائه میکنند که یکی از بخش های این دستور العمل، شارژ و دشارژ باتری و خازن در راه اندازی اولیه و در مقاطع سرویس و نگهداری می باشد.
جهت ایجاد منحنی های مربوطه هم در حالت شارژ و هم درحالت دشارژ، می بایست از مقاومت های با توان نسبتا بالا و تغییرات اهمی پایین استفاده نمود و تپ های آن را به ترمینال های خروجی باتری یا خازن متصل نمود.
از این رو معمولا این دسته از محصولات مقاومتی دارای تپ های متفاوت توانی برای پوشش گستره وسیع تری از رنج های باتری/خازن می باشند و مجهز به کلید اصلی و کلید های فرعی برای استفاده از هرتپ بوده و در اغلب موارد این بارها به صورت پرتابل و چرخ دار ساخته می شوند.
شرکت برنا الکترونیک تنها سازنده این مقاومت ها، با در نظر گرفتن ملاحظات فنی مربوطه در ایران میباشد و این دسته از محصولاتش در صنعت و به ویژه در سایت های پتروشیمی، پست های انتقال و نیروگاه های در حال سرویس دهی می باشند.

موارد دیگری از کاربرد این مقاومت ها در سیستم های نقلیه و ریلی (Traction) می باشد که در زمان جدا شدن درایو از منبع تغذیه به عنوان تخلیه انرژی موجود و جلوگیری از بروز اضافه ولتاژ و هارمونیک استفاده می شود.