مقاومت ترمز دینامیک

مقاومت ترمز دینامیک

مقاومت های ترمز دینامیک جهت جذب انرژی یک الکتروموتور که به حالت ژنراتوری در آمده و استهلاک گشتاور شفت آن استفاده می شوند.

به طور کلی برای ترمز الکترو موتورها سه روش کلی وجود دارد:

  1. تزریق جریان DC و ایجاد شرایط مغناطیسی حالت روتور قفل شده
  2. اعمال جریان معکوس و ایجاد چرخش معکوس میدان مغناطیسی
  3. انتقال موتور به مد ژنراتوری و استقرار یک مقاومت برای تخلیه انرژی الکتریکی روی آن


روش سوم روشی است که هم امکان کنترل بهتری از جهت مقتضیات ترمز فراهم می نماید و هم فشار کمتری به شافت، محور و مجموعه مکانیکال الکترو موتور وارد می سازد. این روش در صنعت با عنوان ترمز دینامیک شناخته می شود و مقاومتی که برای جذب انرژی برگشتی الکترو موتور استفاده می شود با نام DBR) Dynamic Breaking Resistor) نامیده می شود. چنین روشی درگذشته فقط برای موتورهایی استفاده می شد که قابلیت تغییر به مد ژنراتوری را داشتند ولی امروزه با توجه به استفاده از درایو در کنترل موتورها، با استقرار مقاومت DBR در DC Link درایو استفاده از این روش برای اغلب موتورها کاربردی شده است.

 

مشخصات فنی

در روش ترمز دینامیکی، قدرت ترمز به توان مقاومت ترمز مربوط می شود، ‌هر چه مقاومت با توان بالاتری استفاده شود، ترمز با شدت و قدرت بیشتری صورت می گیرد.
در روش های مدرن که تمایل به قدرت های متفاوت در حالت ترمز وجود دارد، مقاومت های ترمز دینامیک با تپ های مختلف ساخته می شوند که تغییر تپ ها در مدت ترمز شرایط ایجاد یک ترمز هوشمند را فراهم می سازد.
یکی از صنایع مهمی که استفاده بالایی از این تیپ مقاومت ها دارد، صنعت ریلی و Traction Motor ها می باشد.

 

  • المان های مقاومتی و اتصالات

 انواع المان های متعارف نظیر Wire wound ،Grid ،Ribbon، غالبا در DBR ها استفاده می شوند. با توجه به اینکه در اغلب موارد ترمزهای دینامیک روی وسایل نصب هستند که جابجا می شوند یا لرزش و حرکت دارند، در اتصالات و آچارکشی این تیپ از مقاومتها، ملاحظات ویبره و حرکت در نظر گرفته می شود.

 

  • خنک کاری

با توجه به رژیم کاری مقاومت های ترمز دینامیک و نحوه نصب آنها بخصوص در سیستم های Traction، در خنک کاری این تیپ از مقاومت ها هر دو روش AF و AN کاربرد دارد.

 

سفارش گذاری

رنج و ظرفیت این مقاومتها بر اساس قدرت الکترو موتور، با میزان انرژی چرخشی (اینرسی) روی شفت موتور در لحظه ترمز (که به وزن و گشتاور و مشخصات باربر می گردد) و زمان تنفس (فواصل بین ترمزها) با توجه به نوع کاربرد، ‌استخراج می گردد.

بنابراین حداقل اطلاعات جهت سفارش گذاری این تجهیز عبارت است از:

  1. اطلاعات درایو با ذکر جزئیات، سازنده و مدل
  2. اطلاعات موتور با ذکر جزئیات، سازنده و مدل
  3. کاربرد (مثلا فن، آسیاب، پمپ و ……)
  4. رژیم کاری به درصد یا ثانیه و مشخص نمودن فرکانس ترمز و زمان های تنفس بین دو ترمز توالی