سامانه‌های کنترل و پایش از راه دور

سامانه‌های کنترل و پایش از راه دور

جهت اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های حفاظت کاتدی همواره اندازه‌گیری‌های دوره‌ای در فواصل زمانی معین بایستی انجام شود. با توجه به پهنه جغرافیایی و تنوع اقلیمی و عبور خطوط لوله نفت، گاز و غیره از مناطق مختلف کوهستانی، جنگلی، کویری و دریایی و وجود سازه‌های فلزی در این نواحی، الزام سرکشی به ایستگاه‌های حفاظت کاتدی جهت تنظیمات و اندازه‌گیری‌ها با مشکلات متعدد روبرو بوده و هزینه‌های زیادی را در پی خواهد داشت.


با استفاده از سامانه‌های کنترل و پایش از راه دور می‌توان بدون حضور در محل به صورت دائمی عملکرد سامانه حفاظت کاتدی را پایش نموده و از درستی عملکرد آن اطمینان حاصل کرد. این فناوری به فرد کنترل کننده این امکان را می‌دهد که بتواند به صورت همزمان چند ایستگاه مختلف حفاظت کاتدی را از یک محل مورد کنترل و بررسی قرار داده و مشکلات سامانه را در کمترین زمان مشخص و رفع نماید.

پایش از راه دور

پارامترهای مختلفی از دستگاه ترانسفورمر رکتیفایر و سامانه حفاظت کاتدی قابل اندازه‌گیری و قابل انتقال به مرکز کنترل هستند. برخی از پارامترهای قابل اندازه‌گیری و پایش از طریق سامانه‌های پایش از راه دور عبارتند از:

 • Vac: ولتاژ ورودی ترانسفورمر رکتیفایر
 • Iac: جریان ورودی ترانسفورمر رکتیفایر
 • Vdc: ولتاژ خروجی ترانسفورمر رکتیفایر
 • Idc: جریان خروجی ترانسفورمر رکتیفایر
 • Vref: پتانسیل تجهیزات تحت حفاظت نسبت به الکترود مرجع
 • Oil Temp.‎: دمای روغن
 • Oil Level: اعلام کاهش سطح روغن از حداقل پیش‌بینی شده

معمولاً سامانه‌های پایش می‌توانند بدون توجه به نوع دستگاه و شرکت سازنده و بدون محدودیت قابل ملاحظه‌ای روی انواع مختلف ترانسفورمر رکتیفایرها نصب شوند.

کنترل از راه دور

کنترل از راه دور دستگاه‌هایی که مجهز به سامانه پایش از راه دور می‌باشند، امکان‌پذیر است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که کنترل بدون تجهیزات نظارت می‌تواند خطراتی را برای سامانه به همراه داشته باشد. برخی از پارامترهای قابل کنترل از طریق سامانه‌های کنترل از راه دور عبارتند از:

 • قطع و وصل سامانه از راه دور
 • تنظیم و کنترل ولتاژ یا جریان خروجی ترانسفورمر رکتیفایر
 • تنظیم ولتاژ مرجع الکترودهای مرجع و در نتیجه کنترل هوشمند ولتاژ یا جریان خروجی ترانسفورمر رکتیفایر

مزایای کنترل و پایش از راه دور

 • اندازه‌گیری، کنترل و ذخیره‌سازی پارامترهای ترانسفورمر رکتیفایر و پتانسیل‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر
 • تنظیم اتوماتیک ولتاژ یا جریان ترانسفورمر رکتیفایر
 • قطع و وصل ترانسفورمر رکتیفایرهای متعدد به صورت همزمان
 • پیشگیری از خطاهای انسانی
 • صرفه‌جویی در هزینه و زمان ناشی از حذف بازدیدهای دوره‌ای
 • نمایش موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌ها در نقشه به وسیله سخت افزار GPS/GPRS

 

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت انواع سامانه‌های کنترل و پایش از راه دور براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.