رئوستا

در بسیاری از کاربردهای صنعتی یا آزمایشگاهی نیاز به مقاومت های متغیر صنعتی (industrial) وجود دارد، به عنوان مثال تابلوهای کنترل جریان در سیستم های حفاظت کاتدیک و یا میزهای تست آزمایشگاهی در شرکت های تولیدی و دانشگاه ها و ...


این مقاومت ها میتوانند به صورت Off Load یا On Load و با تغییرات پله ای یا پیوسته ساخته شوند.
شرکت برنا الکترونیک انواع مقاومت های متغیر را با کنترل دستی و یا موتوری تولید می نماید.
تولید مقاومت های متغیر با توان بالا نیازمند توجهات و الزامات خاصی نظیر میزان کشش سیم مقاومتی، جنس و میزان اصطکاک جاروبک متحرک و نیز انطباق محور ماردون با مقاومت اصلی است که این شرکت با بهره گیری از تجربه و تخصص کارشناسان خود این دسته از مقاومت های متغیر را نیز با بالاترین کیفیت تولید می نماید.
برای سفارش گذاری یک مقاومت متغیر مقدار اهمی، میزان جریان، ماهیت Offload یا OnLoad آن، نحوه کنترل دستی یا موتوری و چگونگی Casing آن می بایست اعلام گردد.