دستگاه ترکیبی ترانس و مقاومت زمین

دستگاه ترکیبی ترانس و مقاومت زمین

همانطور که در بخش مقاومت اتصال زمین اشاره شده اتصال زمین با مقاومت های پراهم (High Resistor Grounding) یکی از روشهای زمین کردن مقاومتی محسوب می شود.


این روش غالبا برای زمین کردن نقطه صفر ژنراتورها که نیاز به کاهش چشمگیر جریان Earth Fault دارد استفاده می شود که الزاما توسط یک مقاومت با مقدار اهمی بالا قابل حصول است.

 

برای ساخت یک HRG دو روش وجود دارد:

  1. ساخت مقاومت با مقدار اهمی بالا و جریان پایین
  2. ترکیب یک ترانس کاهنده که در ثانویه آن یک مقاومت با اهم پایین و جریان بالا نصب شده است که به اختصار NGT یا NGC نامیده می شود.

این روش عموما از نظر فنی و اقتصادی روش بهتری است و نسبت به یک NGR با اهم بالا، ابعاد کمتری را در سایت اشغال میکند و البته از دیدگاه نقطه صفر ژنراتور یا ترانس پست نیز هیچ تفاوتی ایجاد نمیشود چرا که مقدار اهمی انتقالی از فرمول نسبت تبدیل ترانس پیروی میکند و با محاسبه دقیق ترانس و مقاومت، همان مقدار اهمی مورد نظر برای سیستم ایجاد خواهد شد.

استخراج مشخصات یک تابلوی NGC و نحوه سفارش گذاری آن مشابه NGR می باشد.

 

استخراج مشخصات یک تابلوی NGC و نحوه سفارش گذاری آن مشابه NGR می باشد.

 

استاندارد و تست

در حال حاضر ساخت و تست دستگاه های NGC  از دو استاندارد  IEEEC62 و IEEE32-1972 تبعیت می کند.

IEEEC62.‎92-2-1489: Neutral Grounding in Electrical Utility Systems

IEEE32-1972: IEEE Standard Requirements Terminology Test Procedure For Neutral Grounding Devices

این شرکت قادر است کلیه تست های روتین بخش های مختلف این تجهیز را در آزمایشگاه خود انجام دهد.

مشخصات فنی 

  • شرایط محیطی

تابلوهای NGC در غالب موارد در محیط های Indoor نصب می شوند چرا که در آنها از ترانس های رزینی استفاده می شود اما در صورت سفارش، قابل ساخت برای شرایط Outdoor نیز هستند.

  • دما

۱۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد و دماهای خارج از این محدوده می بایست در زمان استعلام توسط مشتری اعلام گردد.

 

  • ارتفاع

تا ارتفاع ۱۰۰۰ متر از سطح دریا – ارتفاعات بالاتر می بایست در زمان استعلام توسط مشتری اعلام گردد.

 

  • رطوبت نسبی

۱۰۰%

 

  • انواع المان ها

با توجه به اینکه در تابلوهای NGC ثانیه ترانس را دارای جریان بالایی می باشد، غالبا المانهای مقاومتی Grid ،Ribbon و Casting alloy برای این تیپ از تابلوها مورد استفاده قرار می گیرند.

 

  • ترانس اصلی

این ترانس با هسته دیناموبلش با کیفیت بالا سیم پیچ های مسی که در بخش جریان بالا غالبا از نوع تسمه می باشند و رزین پایه اپوکسی تولید می گردد.

که در موارد متعددی ترانسهای تولید شده مربوط به تابلوی NGC توسط آزمایشگاه های جهاد دانشگاهی علم و صنعت و Epil موفق به دریافت گواهی تست گردیده است.

 

  • تابلو (بدنه)

دستگاه های NGC غالبا منجر به تابلوهای Indoor با IP42 هستند اما امکان ساخت به صورت Outdoor با درجه حفاظت تا IP55 نیز برحسب سفارش وجود دارد.

 

  • ترمینال های ورودی و خروجی

ورودی و خروجی از زیر کف تابلو و توسط Stand Terminal فراهم می گردد.