حفاظت کاتدی مخازن و وسل‌های دفنی

حفاظت کاتدی مخازن و وسل‌های دفنی

یکی از معضلات موجود در صنایع نفت و گاز، خوردگی بدنه خارجی مخازن دفنی است که سالیانه خسارات بسیاری را به این صنایع تحمیل می‌کند. حفاظت کاتدی بدنه مخازن به عنوان روش مکمل پوشش جهت جلوگیری از این نوع خوردگی بکار می‌رود. نوع و ضخامت پوشش مورد استفاده بر بدنه خارجی مخازن دفنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و تعیین کننده مقدار جریان مورد نیاز حفاظت کاتدی است. حفاظت کاتدی بدنه مخازن دفنی به دو روش آند فداشونده  و تزریق جریان انجام می‌شود.


در روش حفاظت کاتدی با استفاده از آند فداشونده بسته به مقاومت ویژه الکتریکی خاک معمولاً از آندهای منیزیم یا روی همراه با پشت‌بند استفاده می‌شود. در روش حفاظت کاتدی با استفاده از تزریق جریان بسته به میزان جریان مورد نیاز و عمر طراحی، آندهای چدن پرسیلیسیم (HSCI) یا اکسید فلزی مختلط (MMO) بکار می‌رود. در مواردی که مخازن دفنی حاوی محصولات ترش هستند در خصوص نوع و میزان حفاظت باید توجه ویژه‌ای اعمال گردد زیرا حفاظت بیش از حد (Over Protection) می‌تواند مکانیزم‌های خوردگی دیگر را تشدید نماید.

 

شماتیک حفاظت کاتدی مخازن دفنی به روش تزریق جریان با استفاده از آندهای MMO سیمی

شماتیک حفاظت کاتدی مخازن دفنی به روش تزریق جریان با استفاده از آندهای MMO سیمی

 

شماتیک حفاظت کاتدی مخازن دفنی به روش تزریق جریان با استفاده از آندهای MMO لوله‌ای

شماتیک حفاظت کاتدی مخازن دفنی به روش تزریق جریان با استفاده از آندهای MMO لوله‌ای

 

شرکت برناالکترونیک با داشتن بیش از ۳۰ سال سابقه درخشان در زمینه حفاظت کاتدی، آمادگی خود را جهت طراحی، تأمین تجهیزات، مشاوره و اجرای سامانه‌های حفاظت کاتدی مخازن و وسل‌های دفنی و همچنین پیاده‌سازی سامانه‌های پایش حفاظت کاتدی برای آن‌ها اعلام می‌دارد.

حفاظت کاتدی مخازن و وسل‌های دفنی