ترمینال‭ ‬ارت‭ ‬با‭ ‬پایه‭ ‬نگهدارنده

ترمینال‭ ‬ارت‭ ‬با‭ ‬پایه‭ ‬نگهدارنده

   ابعاد تسمه (میلی متر)   

 تعداد محل اتصال

کد محصول

۱۶۰*۳۰*۳ ۲ EBH 02
۲۰۰*۳۰*۳ ۳ EBH 03
۲۴۰*۵۰*۵ ۴ EBH 04
۲۸۰*۵۰*۵ ۵ EBH 05
۳۲۰*۵۰*۵ ۶ EBH 06
۴۴۰*۵۰*۵ ۸ EBH 08
۵۲۰*۵۰*۵ ۱۰ EBH 10
۶۰۰*۵۰*۵ ۱۲ EBH 12

 

 

علاوه بر سایزهای جدول، سایزهای خاص دیگر نیز قابل ارائه می باشد.