ترانسفورمر رکتیفایرهای ضد انفجار

ترانسفورمر رکتیفایرهای ضد انفجار

در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و غیره، گاهی ترانسفورمر رکتیفایرها بایستی در منطقه خطر نصب شوند. این امر مستلزم ساخت ترانسفورمر رکتیفایرهای مناسب جهت نصب در این شرایط محیطی با رعایت الزامات استاندارد IEC60079 است.


در این نوع دستگاه‌ها، ترانسفورماتور اصلی و بخش یکسوساز و فیلترهای مربوطه در مخزن روغن دستگاه غوطه‌ور می‌شوند. در این بخش از ترانسفورمر‌ رکتیفایر کلاس حفاظتی Exo رعایت می‌گردد. تجهیزات حفاظتی، واحد کنترل الکترونیک، اندازه‌گیری و غیره داخل محفظه‌های مربوطه با کلاس حفاظتی Exd (براساس درخواست ممکن است کلاس حفاظتی متفاوت باشد) نصب می‌شوند. تجهیزات اندازه‌گیری مانند ولت‌متر، آمپرمتر و غیره داخل محفظه‌های ضد انفجار دارای صفحه نمایش شفاف قرار می‌گیرند. ورود و خروج کابل‌های ترانسفورمر رکتیفایر با استفاده از گلندهای ضد انفجار با همان کلاس حفاظتی Exd انجام می‌پذیرد.

نمای داخلی ترانسفورمر رکتیفایر ضد انفجار ساخت شرکت برناالکترونیک

نمای داخلی ترانسفورمر رکتیفایر ضد انفجار ساخت شرکت برناالکترونیک

 

ترانسفورمر رکتیفایرهای ضد انفجار مانند ترانسفورمر رکتیفایرهای معمولی ممکن است از نظر روش‌های کنترل متفاوت باشند. بنابراین براساس نیاز این نوع ترانسفورمر رکتیفایرها می‌توانند دارای کنترل الکترونیکی، هوشمند و … باشند.

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت انواع ترانسفورمر رکتیفایرهای ضد انفجار براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.