ترانسدیوسر ولتاژی TRU

ترانسدیوسر ولتاژی TRU

مبدل‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬ولتاژی‭ ‬AC‭ ‬یا‭ ‬DC‭ ‬به‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬کنترلی‬‬‬‬‬‬‬‬
(۰-۲۰ mA, 4-20 mA, 0-10 V‏)DC
حذف‭ ‬نویز‭ ‬در‭ ‬سیگنال‭ ‬های‭ ‬انتقالی‬‬‬‬‬
حذف‭ ‬اثر‭ ‬افت‭ ‬خط‭ ‬در‭ ‬انتقال‭ ‬سیگنال‌ها‬‬‬‬‬‬
انتقال‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬مسافت‭‬۲۰۰۰‭ ‬متر
ایزولاسیون‭ ‬اپتیک‭ ‬بین‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬ ‬
ایزولاسیون‭ ‬القائی‭ ‬بین‭ ‬تغذیه،‭ ‬ورودی‭ ‬و‭ ‬خروجی‭ ‬تا‭ ‬۲۰۰۰ولت‭ ‬AC‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
انحراف‭ ‬خروجی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سیگنال‌های‭ ‌‬ورودی‭ ‬حداکثر‭۰/۵٪
با ولتاژ تغذیه
‬‬‬‬‬‬(۱۱۰-۲۲۰)VAC , (48-110-220)‎VDC
دارای‭ ‬نمایشگر‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬PWR‬‬‬‬


اصول کار

این‭ ‬دستگاه‭ ‬جهت‭ ‬تبدیل‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬مختلف‭ ‬ولتاژی‭ ‬AC‭ ‬یا‭ ‬DC‭ ‬به‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬استاندارد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ کنترلی‭ ‬و‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬
به‭ ‬منظور‭ ‬توانایی‭ ‬عملکرد‭ ‬با‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬متغیر‭ ‬ورودی‭ ‬در‭ ‬مقادیر‭ ‬مختلف،‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬تغذیه‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬کمکی‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬یا‭ ‬۱۱۰‭ ‬ولت‭ ‬دارد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬
پس‭ ‬از‭ ‬وصل‭ ‬شدن‭ ‬ولتاژ‭ ‬تغذیه‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬A1‭ ‬و‭ ‬A2‭ ‬سیگنال‭ ‬PWR‭ ‬روشن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬آماده‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬کار‭ ‬می‌باشد‭.‬‬‬
نمونه‭ ‬سیگنال‌های‭ ‬ورودی‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬IN‭+ ‬و‭ ‬IN‭- ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سیگنال‌های‭ ‬خروجی‭ ‬به‭ ‬ترمینال‌های‭ ‬OUT‭+ ‬و‭ ‬OUT‭- ‬وصل‭ ‬شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬سیگنال‭ ‬ورودی‭ ‬بلافاصله‭ ‬سیگنال‭ ‬خروجی‭ ‬به‭ ‬مقدار‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬ورودی‭ ‬می‌رسد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به‭ ‬منظور‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬محل‌های‭ ‬ویژه‭ (‬Hazardous Area‭) ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬ایمنی،‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ترانسفورماتور‭ ‬و‭ ‬ایزولاتور‭ ‬نوری،‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬ورودی،‭ ‬خروجی‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬کمکی‭ ‬تا‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬ایزوله‭ ‬می‌باشند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

مشخصات فنی

ولتاژ‭ ‬تغذیه‭: ‬‮١١٠‬،‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬‭+‬‭ ٪‬۲۰‭ 
فرکانس‭ ‬شبکه‭: ‬۵۰‭ ‬هرتز‭ ‬‭+‬‭ ‬۵‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود‭ ‬۳‭ ‬وات‬‬‬‬
استحکام‭ ‬عایقی‭:‬‭ ‬۳KVpp‭, ‬بین‭ ‬ورودی،‭ ‬خروجی‭ ‬و‭ ‬تغذیه‬‬‬‬‬‬‬‬
خطی‭ ‬بودن‭ ‬خروجی‭: ‬انحراف‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۰‭.‬۵٪‬‬‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬انتقال‭:‬‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۳‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬‬
سیگنال‭ ‬ورودی‭: ‬DC/AC 500V-0،‭ ‬‮٢٢٠‬‭-‬‮٠‬،‭ ‬‮١١٠‬‭-‬‮٠‬،‭ ‬‮١٠‬‭-‬‮٠‬،‭ ‬۵‭-‬‮٠‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
سیگنال‭ ‬خروجی‭: ‬‭ ‬mA 20-4،‭ ‬mA 20-0،‭ ‬V 10-0‬‬‬‬‬
امپدانس‭ ‬بار‭: ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬۵۰۰‭ )‬درخروجی‭ ‬جریانی‭) ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬۱K‭ ‬Ω‭ (‬در‭ ‬خروجی‭ ‬ولتاژی‭( ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

IP‭ ‬ دستگاه : ‭  ‬IP20‬‬‬

دمای‭ ‬کاری‭: ‬۲۰-‭ ‬تا‭ ‬۵۰‭+ ‬درجه‭ ‬سانتیگراد‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬کاری‭:‬‭ ‬٪۱۵‭ ‬تا‭ ٪‬۸۵‬‬‬‬‬

همه ی محصولات