تجهیزات پین بریزینگ

تجهیزات پین بریزینگ

پین بریزینگ یکی از روش‌های اتصال کابل به لوله در حفاظت کاتدی است. روش اتصال توسط دستگاه پین بریزینگ به این صورت است که با ایجاد قوس الکتریکی بین پین و سازه، آلیاژ نقره سطح پین ذوب شده و اتصال کابل به سازه انجام می‌شود. جهت اتصال پین به سازه یک قوس الکتریکی با دمای ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد مور نیاز است. با توجه به این که پین‌ها نقره‌اندود هستند، اتصال انجام شده دارای مقاومت الکتریکی پایینی خواهد بود.


بریزینگ شامل یک بخش تولید قوس الکتریکی، باتری‌های مربوطه و تفنگ مخصوص است. برای هر جوش نیاز به یک کابلشو، پین و واشر سرامیکی متناسب با کابل اتصال است.

از مزایای پین بریزینگ نسبت به جوش حرارتی می‌توان از کم شدن احتمال خطا نسبت به جوش حرارتی، ایجاد حرارت کمتر، امکان انجام آن در هوای بارانی و اتصال با سرعت بالا نام برد. در عوض هزینه بالای پین بریزینگ (به واسطه لوازم جانبی آن) عمدتاً علت رغبت کمتر به استفاده از این روش است.

  نمایی از تجهیزات پین بریزینگ  نمایی از تجهیزات پین بریزینگ

 نمایی از تجهیزات پین بریزینگ

 

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت تأمین تجهیزات و اجرای اتصال کابل حفاظت کاتدی از طریق روش پین‌بریزینگ براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.