آندهای آنتی فولینگ

آندهای مسی سامانه آنتی‌فولینگ وظیفه آزادسازی یون‌های مس و آندهای آلومینیمی این سامانه مسئولیت تولید هیدروکسید آلومینیم را بر عهده دارند. اندازه (قطر و طول) آندها براساس سرعت آب دریا (دبی آب ورودی)، عمر طراحی پیش‌بینی شده و در نظر گرفتن برنامه زمانبندی تعمیرات و نگهداری یا حوضچه خشک برای شناورها تعیین می‌شود. آندها می‌توانند با استفاده از تجهیزات کمکی شامل فلنچ‌های فولادی، غلاف‌های فولادی و ... نصب شوند.


براي اتصال الکتریکی آندها، از كابل مسي روکش‌دار استفاده شده و این كابل با استفاده از کابل‌شو به هسته فولادي داخل آند متصل می‌شود. محل اتصال به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه شدن به خوبی عایق می‌شود.

با توجه به نوع کاربرد و موقعیت قرارگیری، آب‌بندی این آندها از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار بوده و بایستی از مواد آب‌بند ویژه‌ای در فرایند ساخت آن‌ها استفاده نمود. پیوستگی الکتریکی کابل به آند و عایق بودن فلنچ و دیگر تجهیزات نصب از آند و کابل باید پس از فرایند تولید، پیش و پس از نصب آندها مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

نحوه آزمون پیوستگی الکتریکی آندهای آنتی‌فولینگ ساخت شرکت برناالکترونیک
 

شرکت برناالکترونیک آمادگی خود را جهت طراحی و ساخت انواع آندهای آنتی‌فولینگ براساس درخواست کارفرمایان محترم یا نیاز پروژه‌ها اعلام می‌دارد.

 

همه ی محصولات