فرم پیشنهادات و انتقادات

این شرکت در راستای بهبود خدمات ارائه شده به مشتریان پذیرای هرگونه پیشنهاد و انتقاد می باشد. قطعا نظرات سازنده ی شما عزیزان، یاری گر ما در تحقق اهداف سازمان خواهد بود. لطفا ما را از انتقادات و پیشنهادات سازنده خویش بهره مند فرمایید. پیشنهادات و انتقادات خود را می توانید با ایمیل زیر در میان بگذارید. borna@borna-co.com

Invalid Input