درباره ما

اهداف

 

شركت برنا الكترونيك در سال 1363 با توليد رله هاي الكترونيكي فعاليت خود را آغاز نمود و از آن زمان توانسته است توليدات خود را در ساير بخشهاي صنعت برق گسترش دهد.

شاخه هاي اصلي فعاليت شركت به شرح زير است: 

1 -  رله هاي الكترونيكي

2 -  كنترل دور هاي الكترونيكي

3 -  تجهيزات حفاظت كاتديك

4 -  منابع تغذيه بدون وقفه AC و DC

5 -  خط مونتاژ SMD

6 -  مقاومتهاي صنعتي

7 -  ترانسفورماتور

8 -  مفصل های رزینی