اخبار

درگذشت مدیر عامل شرکت برنا الکترونیک، دکتر سیدمحمد صادق میرغفوریان

انا لله و انا اليه راجعون
اكنون خواب رميده است و رويا به آخر رسيده است و سحرگاه دامن بركشيده است ،
ياران هنگام بدرود است.
روز جمعه چهارم تيرماه، روز امام عصر (عج) ،مصادف با ليالى قدر،سينه يكى از زحمتكش ترين اساتيد ايران زمين، مردى از سلاله رسول الله، دست از سوداى تنفس برداشت وقلب مالامال ازعشق ومحبت ايشان ازتپش ايستاد تا روح عاليقدرش پويش عشق رانزديك تربه معبود تجربه كند.
پدر خانواده گروه شركتهاى برنا، جهادگرى وارسته، انسانى راستين كه همواره در مسير دانشگاه ، صنعت و كارآفرينى واشتغال زايى تا سرحدازخودگذشتگى پيش رفت وهيچگاه دراين راه، به خودش و منافعش توجهى نكرد
  "مرحوم مغفوردكترسيدمحمدصادق ميرغفوريان"
موسس شركتهاى گروه برنا
از موسسين جهاد دانشگاهى علم و صنعت
انسانى وارسته كه اثرات پايدارشان در اين دنيا حكايت ازجاودانگيشان دارد.
لبخندش در كشاكش كار آرامشبخش دلهايمان بود.
انگيزه اش ، شورآفرين سازمان بود.
و عزم آهنين و ثبات قدمش در راستاى اهدافش،حتى تقدير را شگفت زده ميكرد.
خداراشاكريم كه فرصت كار وتلمذدرمحضرش را چه سخاوتمندانه روزيمان كرد.
خداراشاكريم كه نان سفرههايمان از پاكى وجودايشان، مطهروپربركت بوده است.
ماشاگردان مكتبش ورهروان راهش خوب ميدانيم كه هنگام پس دادن آموخته هاست و عهد ميبنديم وپيمان ميبنديم به اهداف وآرمانهاى آن عزيز سفر كرده پايبند باشيم و راهش راادامه دهيم.
گروه شركتهاى برنا، اين ضايعه را به پدرومادرعزيزايشان، بيت محترمشان، بستگان وبازماندگان ايشان و كليه همكاران جامعه علمى وصنعتى كشور تسليت عرض نموده، آمرزش و علودرجات آن مرحوم را ازدرگاه الهى مسئلت مينمايد.